Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Goście i Mieszkańcy : nowa typologia aktywności online

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Goście i Mieszkańcy : nowa typologia aktywności online została wyłączona

Kolejny głos w dyskusji nt. typologii użytkowników Internetu i ich aktywności w sieci www. Autorzy odnoszą się krytycznie do bardzo popularnej, choć budzącej wiele kontrowersji i coraz częściej podważanej teorii Maxa Prensky’ego, zgodnie z którą internautów podzielić można na tych, którzy czują się w cyfrowym środowisku całkowicie swobodnie (pokolenie cyfrowych tubylców) (zob. BABIN 2009/3/183, BABIN 2010/1/29) i tych, którym udaje się opanować sposoby poruszania się w sieci, ale którzy rzekomo nigdy nie będą w tej materii w pełni kompetentni (cyfrowi imigranci).

Zdaniem autorów, w czasie który upłynął od publikacji Prensky’ego Digital Natives, Digital Immigrants (2001), zarówno technologia, oprogramowanie komputerowe, a tym samym i sposoby kształcenia się zmieniły się tak bardzo, że jego dychotomia: tubylcy / imigranci stała się zbędna. W artykule postuluje się zastąpienie tego podziału kontinuum, którego skrajnymi typami będą goście (ang. visitors) i mieszkańcy (ang. residents). Model ten, podobnie jak teoria Prensky’ego, ma na celu zobrazowanie zachowań internautów i stopnia ich zaangażowania online. Wg autorów, metafory miejsca (definiowanego jako poczucie współbycia z innymi, niezależnie od wirtualnego czy fizycznego charakteru danej przestrzeni) i narzędzi (pełniących takie funkcje w czasie, gdy są wykorzystywane indywidualnie, i stających się przestrzeniami społecznymi dzięki ich wspólnemu wykorzystywaniu przez wiele osób) znacznie bardziej adekwatnie odzwierciedlają wykorzystanie technologii we współczesnym społeczeństwie niż te, na których oparł swoja typologię Prensky (język i wiek), zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych. Proponowany konstrukt – kontinuum gościmieszkańców ma charakteryzować różne ludzkie zachowania w czasie posługiwania się cyfrowymi aplikacjami, w zależności od ich motywacji i kontekstu, ale bez kategoryzowania użytkowników sieci www pod kątem wieku lub pochodzenia.

Komentarze wyłączone.