Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: Czechy

Wirtualne usługi biblioteczne w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Biblioteka Narodowa Czech od 2002 roku kieruje wirtualną biblioteczną służbą informacyjną „Spytaj bibliotekę” (SB) (portal: www.ptejteseknihovny.cz), w ramach której współpracuje 68 bibliotek , a ponad sto ma na swoich stronach www logo tej usługi. Użytkownik zamieszcza pytanie w specjalnym formularzu na stronie SB, może też śledzić drogę pytania, odpowiedzi i oraz uzyskać aktualne informacje na temat oferty SB.

więcej o Wirtualne usługi biblioteczne w Czechach

Koncepcja rozwoju bibliotek w Republice Czeskiej a kwestie równości płci

Autor: Petr Žák,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Prace nad Koncepcją rozwoju bibliotek w RCz na lata 2011-2015 trwały bardzo długo, a dokument ten został przyjęty przez rząd dopiero w styczniu 2012 r. Wcześniej poddano go dyskusji w środowisku bibliotekarskim, które zgłosiło niewiele uwag, mających raczej charakter uściślający lub uzupełniający. Jedna z nich była jednak kłopotliwa, gdyż zarzucała Koncepcji dyskryminacyjny charakter. W końcu, po uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury, zastrzeżenie to zostało odrzucone. Ten sam zarzut pojawił się jednak na jednym z blogów.

więcej o Koncepcja rozwoju bibliotek w Republice Czeskiej a kwestie równości płci

Biblioteka bez barier: czeskie biblioteki publiczne a osoby niepełnosprawne

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Zostaw komentarz

Co dziesiąta osoba w Czechach dotknięta jest w jakimś stopniu niepełnosprawnością. Część bibliotek podjęło działania w celu zapewnienia większej dostępności swoich usług dla tej grupy obywateli, jednak wiele, z różnych powodów, nie usunęło nadal barier przeszkadzających niepełnosprawnym w korzystaniu z ich placówek i serwisów. W artykule omówiono projekt „Biblioteka bez barier” zainicjowany na studiach magisterskich kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (specjalizacja: studia informacyjne i bibliotekarskie) Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie.

więcej o Biblioteka bez barier: czeskie biblioteki publiczne a osoby niepełnosprawne

Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Za wolontariuszy na ogół uznaje się osoby pomagające dobrowolnie ludziom lub pracujące w organizacjach społecznych w wolnym czasie, bez liczenia na wynagrodzenie czy odwzajemnienie pomocy. W Czechach ustawa o wolontariacie weszła w życie dopiero w 2002 r. Umożliwiła ona organizacjom zawieranie zgodnych z prawem umów z wolontariuszami, co z kolei stanowiło podstawę starań organizacji pozarządowych o dofinansowanie ich projektów. Obecnie, biblioteki w tym kraju mogą występować o wsparcie finansowe procesu wyszukiwania i szkolenia wolontariuszy.

więcej o Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach

Długoterminowa ochrona zasobów cyfrowych a projekt czeskiej Narodowej Biblioteki Cyfrowej

Autor: Petr Žák,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Biblioteka Narodowa RCz (NK ČR) oraz Morawska Biblioteka Ziemska (MZK) w Brnie wciąż nie dysponują systemem umożliwiającym odpowiednie zarządzanie archiwizowanymi zasobami cyfrowymi i zapewnienie ich trwałej ochrony. Brakuje m. in. efektywnego narzędzia do opracowywania i wzbogacania metadanych. Dotychczasowy sposób archiwizacji znacznie ogranicza analizę zawartości repozytorium, jakości danych cyfrowych i metadanych, nie mówiąc o pozyskiwaniu informacji dotyczących finansowych wymogów archiwizacji zasobów objętych dotychczasowymi projektami cząstkowymi (jak Manuscriptorium, Kramerius czy Webarchiv). Przechowywane dane narażone są wiec na różnego rodzaju ryzyko. Podczas wewnętrznego audytu w BN RCz zidentyfikowano aż 80 rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa tych zasobów, w tym wiele poważnych.

więcej o Długoterminowa ochrona zasobów cyfrowych a projekt czeskiej Narodowej Biblioteki Cyfrowej

Użytkownicy bibliotek publicznych w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Zostaw komentarz

W artykule omówiono część badania nad czytelnictwem osób dorosłych w Czechach z 2010 r., dotyczącego korzystania z bibliotek publicznych. Przedstawiono jego wyniki w tym zakresie oraz, w celach porównawczych, przywołano niektóre dane uzyskane w sondażu z 1996 r. dotyczącym użytkowników bibliotek w Czechach.

więcej o Użytkownicy bibliotek publicznych w Czechach

Rynek antykwaryczny w Czechach po 1989 r.

Autor: Petr Žák,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Źródła informacji, Księgarstwo

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Po aksamitnej rewolucji ze starej państwowej struktury (głównie z przedsiębiorstwa Kniha) ocalały tylko nieliczne sklepy antykwaryczne – głównie te, które zostały uznane przez ratujące się wówczas kierownictwo za warte podziału. Przejęto je następnie na śmiesznych wręcz warunkach. Jednocześnie, pracownicy byłych placówek antykwarycznych próbowali zakładać własne antykwariaty. Prywatnym inicjatywom sprzyjał głód książki, spowodowany czterdziestoletnią cenzurą oraz niskie czynsze i pensje.

więcej o Rynek antykwaryczny w Czechach po 1989 r.

Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Informacja naukowa, Źródła informacji, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Gabinet Studiów Informacyjnych i Bibliotek na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Masaryka w Pradze od listopada 2009 r. zarządza projektem UE pn. Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego (NAKLIV – Národní klastr informačního vzdĕlávání), którego celem jest wspieranie współpracy różnych instytucji zajmujących się edukacją informacyjną obywateli. W projekcie uczestniczy 6 uczelni wyższych i 1 biblioteka naukowa.

więcej o Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego

Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , ,

Zostaw komentarz

W artykule przedstawiono wyniki badania nad czytelnictwem osób po 15 roku życia przeprowadzonego w czerwcu 2010 na reprezentatywnej próbie 1550 respondentów z 225 miejscowości na terenie całych Czech. Do celów porównawczych przywołano też niektóre wyniki badania z 2007 r.  (zob. BABIN 2009/1/25BABIN 2009/3/172).

więcej o Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach