Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: e-edukacja

Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury została wyłączona

W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego badań empirycznych nad wykorzystaniem w szkolnictwie wyższym społecznościowych technologii służących do przeszukiwania, organizowania i wymiany informacji w Internecie (ang. social annotation tools). Narzędzia tego typu (Diigo, HyLighter, VPen, SpreadCrumbs, EDUCOSM i in.) umożliwiają przechowywanie, klasyfikowanie i udostępnianie online zbiorów ulubionych zakładek oraz własnych pisemnych adnotacji na stronach www i w dokumentach elektronicznych (komentarzy, tagów, podkreśleń, „żółtych karteczek” itp.). Pozwalają też, dzięki udostępnieniu platformy online i opcji tworzenia grup, na realizację różnych wspólnych projektów związanych głównie z pracą nad tekstem.

więcej o Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury

Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Informacja naukowa, Źródła informacji, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego została wyłączona

Gabinet Studiów Informacyjnych i Bibliotek na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Masaryka w Pradze od listopada 2009 r. zarządza projektem UE pn. Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego (NAKLIV – Národní klastr informačního vzdĕlávání), którego celem jest wspieranie współpracy różnych instytucji zajmujących się edukacją informacyjną obywateli. W projekcie uczestniczy 6 uczelni wyższych i 1 biblioteka naukowa.

więcej o Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego

E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie została wyłączona

Nauczanie prowadzone z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu staje się obecnie częścią oferty coraz większej części uczelni wyższych na całym świecie. Celem omawianego w artykule badania było określenie zakresu wykorzystania e-learningu (EL) na wydziałach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) i zidentyfikowanie globalnych tendencji związanych z implementacją EL w programach studiów bibliotekoznawczych. Autorzy przeanalizowali w tym celu zawartość dostępnych w języku angielskim stron domowych 370 programów BIN z Afryki, Azji, Europy, Ameryki i Oceanii.

więcej o E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie