Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: zarządzanie lokalne

Biblioteki bez personelu – doświadczenia duńskich bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Badania użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki bez personelu – doświadczenia duńskich bibliotek publicznych została wyłączona

Nowoczesne technologie, w tym zautomatyzowane systemy obsługi wypożyczeń, zwrotów i dostarczania dokumentów, w połączeniu z wykorzystaniem elektronicznego monitoringu pozwalają na wprowadzenie w bibliotekach publicznych nowych modeli usług, w tym także pełnej samoobsługi. Pierwsze biblioteki bez personelu powstały w Singapurze (por. BABIN 2004/1/2/28) i na Tajwanie, a od kilku lat filie biblioteczne działające przez określoną cześć godzin bez obecności pracowników otwiera się także w Danii (por. BABIN 2008/1/65), głównie na terenach podmiejskich i wiejskich, pod nazwą otwartych bibliotek (OB). W artykule omówiono duńskie doświadczenia związane z funkcjonowaniem takich placówek, w tym sposoby ich wykorzystania, przeanalizowano też czynniki decydujące o sukcesie lub niepowodzeniu tego typu przedsięwzięć.

więcej o Biblioteki bez personelu – doświadczenia duńskich bibliotek publicznych

Legitymizacja biblioterapii na podstawie modelu praktyki opartej na dowodach: wnioski z Walii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Legitymizacja biblioterapii na podstawie modelu praktyki opartej na dowodach: wnioski z Walii została wyłączona

W obecnej polityce brytyjskich władz dotyczącej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi kładzie się nacisk na rolę dostarczania informacji, budowania odporności i podejścia długoterminowego. W przypadku osób, cierpiących na depresję, fobie czy lęki, jako jedną z pomocniczych form interwencji psychologicznej wykorzystuje się biblioterapię. Programy biblioterapii prowadzone są w Wielkiej Brytanii głównie w ramach współpracy bibliotek publicznych i lokalnej służby zdrowia, a najpopularniejszym modelem ich świadczenia (ok. 100 realizowanych projektów) i jedynym ogólnokrajowym programem biblioterapii na świecie jest model „Książki na receptę”. W artykule omówiono rozwój tej inicjatywy w Walii – od lokalnego projektu pilotażowego po regionalną politykę, koncentrując się na analizie zasadności stosowania „praktyki bazującej na dowodach” (ang. EBP), jako legitymizacji procesu tworzenia ogólnokrajowych wytycznych.

więcej o Legitymizacja biblioterapii na podstawie modelu praktyki opartej na dowodach: wnioski z Walii

Sytuacja finansowa brytyjskich bibliotek publicznych a usługi wypożyczeń międzybibliotecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Sytuacja finansowa brytyjskich bibliotek publicznych a usługi wypożyczeń międzybibliotecznych została wyłączona

W związku z recesją i wprowadzonym przez rząd Wielkiej Brytanii programem oszczędnościowym, brytyjskie biblioteki publiczne (BP), podobnie jak inne instytucje publiczne podległe lokalnym władzom, zmuszone są działać mając do dyspozycji znacznie zredukowane budżety. Z danych strony Public Libraries News  wynika, że 141 z 177 udostępniających takie informacje samorządów (na 206 wszystkich w kraju), którym podlegają biblioteki, rozważa zamknięcie części BP bądź znaczne obcięcie kosztów, a od kwietnia 2011 r., 490 placówek tego typu (9,2% wszystkich brytyjskich BP) znalazło się w stanie przeprowadzonej już lub planowanej likwidacji bądź poza nadzorem miejscowej administracji (por. sytuację z lat 2008/2009: BABIN 2009/4/246).

więcej o Sytuacja finansowa brytyjskich bibliotek publicznych a usługi wypożyczeń międzybibliotecznych