Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Oczekiwania użytkowników wobec amerykańskich bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Oczekiwania użytkowników wobec amerykańskich bibliotek publicznych została wyłączona

W artykule przedstawiono częściowe wyniki badań ankietowych Pew Research Center (PRC) – prestiżowego, niezależnego ośrodka badawczego ze Stanów Zjednoczonych, poświęconych roli bibliotek publicznych w życiu Amerykanów oraz wykorzystaniu i ocenie usług bibliotecznych w erze cyfrowej. Raport pn. “Library Services in the Digital Age” opublikowany na początku 2013 r., został opracowany przez Pew Internet and American Life Project – jedną z jednostek badawczych think tanku PRC, zajmującą się społecznymi aspektami używania nowoczesnych urządzeń i mediów elektronicznych. Zawiera dane z telefonicznych sondaży przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2012 r. na reprezentatywnej grupie 2252 osób.

Z zebranych danych wynika, że użytkownicy amerykańskich bibliotek w wieku powyżej 16 lat cenią zarówno tradycyjną ofertę biblioteczną, jak i możliwość korzystania w bibliotekach z mediów i technologii cyfrowych – 80% badanych za bardzo ważne usługi biblioteczne uznało wypożyczanie książek i udzielanie informacji; 77% – darmowy dostęp do komputerów i Internetu (wartość bibliotecznych serwisów doceniają przy tym częściej Latynosi i Afroamerykanie oraz kobiety).

Znacząca część respondentów oczekiwała wdrożenia na szerszą skalę cyfrowych technologii (37% bardzo chętnie korzystałoby z elektronicznych usług „spytaj bibliotekarza”, 35% – z dostępu przez mobilne aplikacje do zasobów i programów bibliotek, 35% – możliwości testowania nowych urządzeń i oprogramowania, 34% – z systemów nawigacji GPS pomocnych przy lokalizowaniu materiałów w bibliotece, 33% – z automatów w stylu sieci samoobsługowych, elektronicznych kiosków Redbox, z których można by wypożyczać książki, filmy lub muzykę poza siedzibami bibliotek, 29% – z personalizowanych systemów rekomendacji książek oraz materiałów audio i wideo, zbliżonych do serwisów sieci Amazon).

Większość badanych (53%) sądzi także, że biblioteki “z pewnością” powinny oferować większy wybór e-książek, również ponad połowa z nich byłaby skłonna wypożyczać czytniki e-książek z pobranymi wcześniej tytułami (58%) oraz brać udział w szkoleniach uczących jak ściągać biblioteczne e-książki na przenośne urządzenia do ich odczytu (57%) i jak korzystać z tabletów i czytników elektronicznych (51%).

Raport zawiera też dane dotyczące zachowań użytkowników bibliotek. Wynika z nich m.in., że wśród 53% Amerykanów, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie odwiedzili osobiście bibliotekę lub bibliobus, 73% przeglądało biblioteczne regały szukając książek lub innych mediów, 73% – wypożyczało drukowane książki, 54% szukało informacji na interesujące ich tematy, 50% – korzystało z pomocy bibliotekarza (w tym 31% – często, 39% – czasami, 23% – bardzo rzadko); 49% – spędzało czas w bibliotece na czytaniu, uczeniu się lub oglądaniu/słuchaniu mediów), 46% – korzystało z baz danych, 40% – pożyczyło DVD lub kasetę wideo z filmem lub programem telewizyjnym, 31% – czytało lub wypożyczyło  drukowane gazety i czasopisma.

PRS zebrało również w grudniu 2012 r. opinie 2067 bibliotekarzy na temat nowych serwisów, których implementacja jest prowadzona lub pożądana w ich placówkach. Wysoko na liście oczekiwań znalazło się udostępnianie większej liczby cyfrowych materiałów (książek, tabletów i czytników); wskazywano również także na systemy RFID do monitorowania książek, tworzenie przestrzeni typu hackerspace i realizacja w nich  praktycznych projektów i warsztatów, digitalizowanie materiałów dotyczących lokalnej historii, wideokonferencje i rozwój programów pomocowych dla lokalnej społeczności.

Wg Lee Rainie, współaurorki raportu, rezultaty badania są pozytywne i świadczą, że Amerykanie doceniają biblioteki i chcą by pełniły one dla nich wiele różnych funkcji, a priorytetem tych instytucji powinno być dostosowanie ich do specyficznych potrzeb poszczególnych regionów i grup użytkowników.  Wyniki sondaży zostały również dobrze przyjęte przez stowarzyszenie bibliotekarzy ALA.

Komentarze wyłączone.