Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Trendy dotyczące zatrudnienia w bibliotekach szkół wyższych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Recesja gospodarcza, pogarszająca się sytuacja finansowa uczelni wyższych oraz coraz silniejsza ekspansja technologii cyfrowych wymusiły w Stanach Zjednoczonych dość radykalną restrukturyzację uczelnianych bibliotek oraz relokację miejsc pracy i środków przeznaczonych na realizację zadań tych instytucji, wpłynęły też znacząco na stan i strukturę zatrudnienia w tych placówkach oraz strategie naboru nowych pracowników. W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu z ostatnich 30 lat (głównie publikacje z lat 2007-2013), omówiono i przeanalizowano politykę kadrową prowadzoną w amerykańskich bibliotekach szkół wyższych i college’ów oraz obserwowalne prawidłowości w tym zakresie; przedyskutowano również przyczyny i konsekwencje zachodzących zmian, ich potencjalne zalety i związane z nimi zagrożenia.

Autorka wyróżnia sześć głównych trendów dotyczących zarządzania bibliotecznymi kadrami, zarówno w tzw. służbach technicznych (odpowiedzialnych za gromadzenie i opracowanie zbiorów), jak i publicznych (zajmujących się udostępnianiem i obsługą użytkowników):

  • realizacja usług informacyjnych i bezpośredniej obsługi użytkowników w  coraz większej mierze przy pomocy pracowników bez formalnego wykształcenia bibliotekoznawczego i studentów;
  • eliminacja, automatyzacja, outsourcing lub konsolidacja w ramach konsorcjów pracy działów technicznych;
  • wzrost wymagań wobec pracowników oraz złożoności zlecanych im zadań,  wymagających umiejętności pracy w środowisku cyfrowym, przy jednoczesnej redukcji bibliotecznych etatów, zwłaszcza tych zajmowanych przez nisko wykwalifikowany personel;
  • zatrudnianie coraz większej liczby specjalistów z dziedzin innych niż bibliotekoznawstwo;
  • możliwa zmiana względnie stabilnej jak dotąd sytuacji pracowników zajmujących się wypożyczeniami międzybibliotecznymi w związku z przewidywanym spadkiem zamówień tego typu;
  • ewolucja zasad organizacji bibliotek i obsadzania stanowisk bibliotecznych powiązana ze zmianami roli i misji tych instytucji, wraz z pojawianiem się nowych modeli edukacyjnych.

Zachodzące transformacje mają wg niej zarówno dobre, jak i złe strony. Uwagę środowiska bibliotecznego powinny na pewno zwrócić 3 kwestie: 1) dalszy los z reguły bardzo nisko opłacanych i słabo wykwalifikowanych, szeregowych pracowników bez odpowiednich zdolności adaptacyjnych, którzy nadal stanowią w wielu bibliotekach znaczącą część personelu, oraz finansowe, etyczne i prawne ograniczenia związane z możliwością elastycznego kształtowania kadr w tych instytucjach; 2) możliwy wpływ coraz większej rzeszy zatrudnianych w bibliotekach specjalistów z innych niż BIN dziedzin na etos i podstawowe wartości bibliotekarstwa oraz status zawodu bibliotekarza; 3) szanse bibliotek akademickich, zależnych od dobrych relacji z kadrą naukową, często niechętnie przyjmującą wprowadzane innowacje, na szybkie dostosowanie się do zewnętrznych zmian, oraz znaczenie odpowiedniej współpracy obu stron dla przyszłości tych instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>