Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Społeczne systemy organizacji wiedzy: budowa i ewaluacja ustrukturyzowanej folksonomii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Społeczne systemy organizacji wiedzy: budowa i ewaluacja ustrukturyzowanej folksonomii została wyłączona

Płaskie folksonomie, wykorzystujące proste tagi, stały się znaczącym i popularnym instrumentem klasyfikacji i wymiany olbrzymich zasobów informacji w sieci 2.0 (np. w serwisach typu Flickr, Del.icio.us, czy CiteULike). Społeczne systemy indeksowania tego typu, poza oczywistymi zaletami, mają też wady związane z brakiem kontroli semantyczno-strukturalnej, skutkującym m.in. występowaniem etykiet wieloznacznych, synonimicznych, homonimicznych, błędnie interpretowanych, różniących się pisownią itp. Aby zaradzić tym problemom, tworzy się folksonomie z hierarchiczną strukturą lub relacjami między pojęciami, podejście to ma jednak również szereg ograniczeń, takich jak limitowane możliwości tagowania predefiniowanego słownika, czy czasochłonność manualnego procesu wyboru tagów. W artykule omówiono literaturę i badania poświęcone różnym podejściom do rozwiązywania problemów społecznych klasyfikacji, w tym – dwa typy ustrukturyzowanych systemów folksonomii (UF): zależne od ludzkiej interwencji i bazujące na technikach przetwarzania maszynowego. Zaproponowano także nowy typ UF, mający w założeniu eliminować trudności związane ze stosowaniem zarówno płaskich, jak i ustrukturyzowanych systemów społecznego tagowania i porównano go z dotychczas realizowanymi projektami badawczymi.

Autorzy proponują w ramach swojego modelu, nową metodę łączenia etykiet z ich kategoriami – tzw. kategoryzowane tagi : CT. Na bazie tychże tagów wprowadzanych przez użytkowników oraz wypracowanego konsensusu dotyczącego relacji między każdym oznaczeniem i jego kategorią, tworzy się dynamicznie ustrukturyzowana folksonomia (CSF), umożliwiająca dopasowywanie oznaczeń do ich semantyki, a tym samym – klasyfikację dokumentów sieciowych we właściwym miejscu w strukturze CSF. W celu zademonstrowania mechanizmu i zasad budowy tego słownika oraz sposobu jego wykorzystywania przy klasyfikacji, wymianie i lokalizacji różnego typu wiedzy, opracowano i przetestowano na grupie zarejestrowanych użytkowników jednej z organizacji (oraz scharakteryzowano w tekście) prototypowy, sieciowy system CTKOS. Przedstawiono także wyniki jego ewaluacji z wykorzystaniem modelu akceptacji technologii (TAM), mającej na celu porównanie proponowanego modelu z płaską folksonomią. Wykazała ona, że użytkownicy postrzegają CTKOS jako system bardziej użyteczny, zarówno w odniesieniu do mechanizmów dzielenia się wiedzą (tagowanie), jak i jej pozyskiwania (wyszukiwanie).

Komentarze wyłączone.