Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ewaluacja interfejsów bibliotek cyfrowych przy użyciu rozmytej metody AHP

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Ewaluacja interfejsów bibliotek cyfrowych przy użyciu rozmytej metody AHP została wyłączona

Z perspektywy użytkowników, jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na stopień wykorzystania bibliotek cyfrowych (BC) jest atrakcyjność, użyteczność i funkcjonalność ich interfejsów. W artykule omówiono literaturę poświęconą zasadom projektowania i różnym kryteriom budowy i oceny twej części oprogramowania BC, a następnie przedstawiono metodologię i wyniki przeprowadzonego przez autorów badania, którego celem była poprawa jakości serwisów repozytoriów online dzięki wykorzystaniu modelu ewaluacji interfejsów użytkownika, bazującego na rozmytej metodzie AHP (Analytic Hierarchy Process).

W pierwszym etapie badania, na podstawie przeglądu piśmiennictwa poświęconego BC i opinii ekspertów, opracowano ramy teoretyczne ewaluacji (22 mierniki oceny), a następnie, na tej podstawie, wykorzystując proces AHP, opracowano kwestionariusz mający pomóc ustalić względną wagę zbioru czynników wpływających na percepcje użytkowników oraz ranking kryteriów oceny interfejsów BC. Wyniki analizowano przy pomocy metod teorii zbiorów rozmytych. W próbie badawczej (130 osób, 90 ważnych odpowiedzi) znalazły się trzy grupy: studentów (70 respondentów), wykładowców (11) i naukowców (9). Dla każdej z nich obliczono hierarchię priorytetowych wskaźników i omówiono następnie różnice między nimi. Ogólnie uznano, że najważniejszy wpływ na opinie badanych mają następujące elementy: łatwość użycia, jakość wyszukiwania, język, prezentacja i projekt (przy czym większe znaczenie do łatwości użycia przywiązywali studenci, z kolei nauczyciele cenili bardziej funkcje edukacyjne, w tym cechy projektu i dostępność informacji zwrotnych). Wszystkie grupy oceniły, że sposób prezentacji treści i projekt interfejsu to pierwsze rzeczy na którą zwraca się uwagę i mają one niezmiernie istotny wpływ na chęć dalszego korzystania z BC. Ważna dla użytkowników okazała się też intuicyjność interfejsów i dostępność interaktywnych funkcji i opcji personalizacji.

Komentarze wyłączone.