Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Implementacja SUSHI i COUNTER: wprowadzenie dla bibliotekarzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Implementacja SUSHI i COUNTER: wprowadzenie dla bibliotekarzy została wyłączona

Międzynarodowy projekt Counting Online Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER) jest wynikiem współpracy bibliotek, wydawców i dostawców pełnotekstowych zasobów elektronicznych i ma na celu normalizację i optymalizację raportów wykorzystania zasobów elektronicznych oraz zapewnienie bibliotekarzom dostępu do wiarygodnych, spójnych i porównywalnych statystyk nt. czasopism, książek, baz danych i multimediów. Pierwszy kodeks dobrych praktyk COUNTER opublikowano w 2002 r., a w 2007 roku przyjęto jako standard Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) – opracowany przez NISO protokół umożliwiający automatyczne wysyłanie żądań i pozyskiwanie raportów COUNTER bez konieczności przeszukiwania platform poszczególnych wydawców. Choć obie te inicjatywy zostały dobrze przyjęte w środowisku bibliotecznym, istnieje wiele niejasności dotyczących sposobów ich implementacji. Autor przedstawia wskazówki dla bibliotekarzy chcących wykorzystywać zalety SUSHI jako podstawowego i rzetelnego sposobu gromadzenia statystyk COUNTER, i w dalszej perspektywie – narzędzia analizy potrzeb użytkowników

W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia obu projektów oraz zakres, zasady i źródła gromadzenia statystyk. W kolejnej omówiono opcje wyboru klienta SUSHI – zarówno przy użyciu komercyjnych aplikacji (większość systemów zarządzania zasobami elektronicznymi (ERM) ma wbudowane oprogramowanie obsługujące SUSHI, np. EBSCO Usage Consolidation, Ex Libris Ustat, Innovative ERM, ProQuest 360 COUNTER), jak i rozwiązań o otwartym kodzie źródłowym (np. MISO (ProQuest), Pycounter, SoapUI i in.). Następnie zaprezentowano wymagania konfiguracyjne protokołu dla produktów komercyjnych i wolnego oprogramowania; zademonstrowano również sposoby używania SUSHI i pokazano, na przykładzie klienta MISO, sposób obsługi raportów COUNTER nt. czasopism, w formacie XML (Extensible Markup Language), w celu tworzenia arkuszy z danymi w formie umożliwiającej proste analizy kosztów w przeliczeniu na wykorzystanie i analizy pakietów tytułów. Wg autora, po lekturze jego tekstu czytelnicy powinni zdobyć wiedzę wystarczającą do skonfigurowania klienta SUSHI, skutecznego pobierania statystyk COUNTER za pośrednictwem funkcji dostępnych w systemach ERM oraz programach SUSHI o otwartym kodzie źródłowym, a także dokonywania z powodzeniem podstawowych analiz dotyczących wykorzystania e-zasobów.

Komentarze wyłączone.