Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Działalność Instytutu Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Działalność Instytutu Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej została wyłączona

W artykule przedstawiono historię i przekształcenia organizacyjne Instytutu Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej (IB) oraz szczegółowo scharakteryzowano jego stan aktualny, zakres działań i osiągnięcia ostatnich lat.

Obecnie IB dysponuje 16 etatami i składa się z trzech działów: 1) Badań naukowych i informacji; 2) Kształcenia i rozwoju zawodowego; 3) Analizy i koordynacji krajowych usług bibliotecznych i informacyjnych. Główne zadania realizowane przez pierwszy z nich to między innymi: a) gromadzenie piśmiennictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa (we wszystkich formatach, np. Instytut prenumeruje 200 tyt. czasopism), tworzenie i prowadzenie dziedzinowych baz danych. Jedna z nich zawiera katalog i teksty publikacji bibliotekoznawczych wydanych po 1990 r., kolejna oferuje zawartość tek dokumentacyjnych (liczy 59 tys. rekordów); zeskanowano także katalog publikacji bibliotekoznawczych z lat 1890-1989; b) utworzenie terminologicznej bazy danych (4900 terminów) oraz bazy skrótów i akronimów z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o książce; c) działalność wydawnicza , m.in. publikacja: czasopisma Knihovna (elektroniczna wersja to Knihovna Plus), statystyk wydawniczych, materiałów metodycznych i opracowań naukowych; d) prowadzenie portalu informacyjnego zawierającego materiały dotyczące szeroko rozumianej aktualnej tematyki zawodowej (1,3 mln dokumentów elektronicznych, ok. 165 tys. wejść na stronę www).

Kolejny dział IB – Kształcenia i rozwoju zawodowego, zajmuje się organizacją szkoleń, seminariów i konferencji dla bibliotekarzy; m.in. prowadzi: a) kurs uzupełniania wiedzy, mający podwyższyć kwalifikacje zawodowe osób z wykształceniem średnim lub wyższym niebibliotekarskim; b) szkolenia komputerowe i z zakresu informacji naukowej; c) seminaria dotyczące aktualnych tematów, np. nowelizacji prawa autorskiego, nowych technologii, zarządzania biblioteką; d) kursy w zakresie teorii i praktyki katalogowania w formatach MARC21 i UNIMARC. W 2014 roku Dział Kształcenia i rozwoju zawodowego IB zorganizował 83 seminaria, w których uczestniczyło 1995 kursantów.

Trzeci z działów IBK, jak sama jego nazwa wskazuje, zajmuje się analizą pracy bibliotek regionalnych i publicznych. Jego celem jest m.in. podniesienie poziomu ich usług, efektywne wykorzystanie dofinansowania, dokształcanie bibliotekarzy, zwłaszcza w zakresie nowych technologii. Co pół roku wspólna komisja przedstawicieli bibliotek regionalnych i pracowników IB omawia aktualny stan prac, a co 2 lata odbywa się konferencja plenarna na temat bibliotekarstwa krajowego. Dział zajmuje się m.in.: a) normalizacją usług bibliotecznych – ustalenie norm dotyczących różnych aspektów funkcjonowania biblioteki (godziny otwarcia, zbiory, wyposażenie, dostęp do internetu, prezentacja strony www, funkcje katalogu elektronicznego itp.) wspomagastarania bibliotek o fundusze i polepszenie wyników pracy; b) zbieraniem danych statystycznych nt. pracy bibliotek; c) oceną ilościową wyników pracy bibliotek. W IB od 2006 r. funkcjonuje baza danych statystycznych, która pozwala na porównanie 32 parametrów dotyczących usług bibliotek. W 2012 r. w porozumieniu ze Słowacką BN w Martinie, projekt rozszerzono na Słowację i w 2014 r. objęto nim 344 biblioteki (283 z Czech i 61 ze Słowacji); d) współpracą z różnymi instytucjami w zakresie zmian i ustaleń dotyczących prawa autorskiego; e) opracowywaniem informatora w formie elektronicznej, dotyczącego wszystkich bibliotek czeskich; f) badaniem nad czytelnictwem i księgarstwem; współpracą zagraniczną, głównie z bibliotekami europejskimi. W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na różnice w systemie zarządzania bibliotekami za czasów socjalizmu i po 1990 roku.

Komentarze wyłączone.