Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Akademickie sieci społecznościowe: możliwości i zagrożenia

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Akademickie sieci społecznościowe: możliwości i zagrożenia została wyłączona

Cyfrowe technologie i portale społecznościowe odgrywają bardzo istotną rolę niemal we wszystkich branżach zawodowych, jednak w porównaniu z innymi globalnymi sektorami, w środowisku akademickim włączanie sieci społecznościowych do praktyk organizacyjnych przebiega stosunkowo powoli. Autorki postanowiły dokonać przeglądu piśmiennictwa poświęconego akceptacji akademickich serwisów z funkcjami społecznościowymi (ASS) wśród pracowników uczelni wyższych i przedstawić główne tematy poruszane w literaturze przedmiotu, zidentyfikować ograniczenia przeprowadzonych dotychczas prac oraz określić potencjalne kierunki dalszych badań. Ich kolejnym, praktycznym celem było przeprowadzenie analizy porównawczej popularnych ASS, takich jak Academia.edu, Mendeley.com, ResearchGate.net, Zotero.org i GoogleScholar, i opracowanie informatora dla naukowców, mającego ułatwić im ocenę i porównanie funkcji tych portali.

Na podstawie przeglądu dostępnych prac badawczych ustalono, że badania nad ASS koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: 1) potencjalnych korzyści dla społeczności akademickiej, związanych z wykorzystywaniem tego typu sieci oraz sieciowych zasobów jako pomocy edukacyjnych w pracy ze studentami, jako narzędzi kształtowania własnej kariery naukowej (autopromocja), platform wymiany informacji, współpracy i komunikacji z innymi badaczami oraz jako kanałów rozpowszechniania prac badawczych; 2) obaw naukowców, związanych m.in. z możliwościami przystosowania SS do celów akademickich, niskim prestiżem publikowania online (ASS postrzegane są jako rezerwuary dla publikacji niedopracowanych lub odrzuconych w tradycyjnym procesie wydawniczym), plagiatami, naruszeniami prywatności, przeładowaniem informacjami itp. Brakuje natomiast pogłębionych badań nad faktycznym używaniem ASS w celach związanych z rozwojem zawodowym. Do obszarów wymagających dalszej analizy zaliczono więc badanie preferencji użytkowników ASS i wzorów wykorzystywania takich usług. Zalecono również poświęcanie, zarówno obecnie, jak ich w przyszłości, większej uwagi analizie unikalnych cech i funkcji poszczególnych stron oraz praktyk związanych z ich używaniem. W zakończeniu, autorki zaprezentowały w formie tabeli opisowy przewodnik, w którym prezentują charakterystykę poszczególnych ASS, ich podstawowe cele, funkcjonalność i możliwości wykorzystania oraz wady i zalety. Wyraziły również nadzieję, że ułatwi on pracownikom naukowym wybór platformy odpowiadającej najlepiej ich potrzebom.

Komentarze wyłączone.