Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji w mikroblogach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji w mikroblogach została wyłączona

Wyszukiwanie informacji (WI) w rosnącej liczbie danych z mikroblogów (platformy typu Twitter i in.) nie jest zadaniem prostym, jako ze metody organizowania i zapewniania dostępu do informacji z takich źródeł są nadal relatywnie nowe. W artykule dokonano przeglądu serwisów mikroblogerskich oraz omówiono ich specyfikę, a także zachowania użytkowników związane z ich wykorzystaniem, przedstawiono też problemy i wyzwania, z jakimi zmagają się naukowcy i twórcy systemów WI w takich środowiskach.

 

Zreferowano m.in. różne typy WI oraz kluczowe problemy wyszukiwania w mikroblogach, w tym kwestie dotyczące oceny jakości informacji, danych geograficznych w WI w tym środowisku i czasowe aspekty WI. Omówiono również zagadnienia odnoszące się do stosowania w omawianym kontekście technik takich jak systemy wyszukiwania encji (informacji o konkretnych obiektach i osobach) (ang. entity search) czy analiza odczuć oraz sposoby używania przez użytkowników serwisów typu Twitter do poszukiwania informacji i kwestie wykorzystania metadanych tworzonych przez blogerów. Przedstawiono również najważniejsze problemy badawcze wymagające dalszej analizy, związane m.in. z ewaluacją efektywności WI.

Komentarze wyłączone.