Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Partnerzy bibliotek przy dostarczaniu usług informacyjnych – rola Słowackiej Biblioteki Narodowej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Informacja naukowa, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Partnerzy bibliotek przy dostarczaniu usług informacyjnych – rola Słowackiej Biblioteki Narodowej została wyłączona

W art. omówiono różne rodzaje partnerstwa bibliotek słowackich sprzyjające doskonaleniu ich usług informacyjnych, rolę Słowackiej Biblioteki Narodowej (SBN) w zapewnieniu cyfrowych źródeł informacji oraz ofertę głównych światowych dostawców baz danych.

 

Skupiono się m.in. na takich tematach jak:
1) konsorcja biblioteczne. W ramach konsorcjum zrzeszającego wielkie biblioteki słowackie różnego typu, SBN finansuje od 1999 r. dostęp do baz EBSCO Publishing z zakresu informacji naukowej, dziedzinowej i biznesowej, jak też przeprowadza szkolenia dla bibliotekarzy dot. korzystania z tych usług;
2) projekty krajowe i UE. Omówiono niektóre przedsięwzięcia realizowane pod egidą SBN, m.in. tworzenie krajowego systemu komputeryzacji bibliotek KIS3G (przy wykorzystaniu oprogramowania Virtua), udział bibliotek w projektach Europeana i ContentPlus. Od 4 lat SBN realizuje też współfinansowany z funduszy strukturalnych UE projekt „Informacja dla innowacji”, którego celem jest zapewnienie użytkownikom bibliotek aktualnej informacji naukowo-technicznej, rynkowej, patentowej i specjalnej. Uczestniczy w nim 11 bibliotek naukowych i akademickich. Partnerem SBN jest tu m.in. firma Suweko, odpowiedzialna za stronę techniczną przedsięwzięcia i prowadzenie portalu informacyjnego (http://eiz.snk.sk);
3) uzgadnianie przez SBN warunków licencji oraz współpraca w ramach programu „Informacja dla innowacji” i innych projektów bibliotecznych z czołowymi światowymi wydawcami literatury naukowej. Szczegółowo scharakteryzowano ofertę głównych wydawców, których bazy udostępnia SBN. Są to m.in.: Springer Science+Business Media, Elsevier, Emerald, The Institution of Engineering and Technology (IET), Science Direct, Wiley-Blackwell i Sage;
4) zakres działania Międzynarodowej Służby Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Jej słowackie oddziały poza SBN mieszczą się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie, Centralnej Bibliotece Akademii Nauk oraz Centrum INTE;
5) oferta niektórych instytucji, firm i bibliotek współpracujących z SBN, m.in. Czeskiej Narodowej Biblioteki Lekarskiej (baza „Bibliographia Medica Čechoslovaca”), Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie (międzynarodowa baza czasopism naukowych Zeitschriftenbibliothek: 40 tys. tytułów), firmy Iura Edition, udostępniającej informację prawną i przepisy prawne obowiązujące na Słowacji od 1945 r. (informacja płatna), firmy Creditinfo Slovakia (czasopisma ekonomiczne, dziedzinowe i popularne, informacja bieżąco aktualizowana) oraz Słowackiego Urzędu Patentowego.

Komentarze wyłączone.