Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Opracowywanie standardów dla nowych form oceny społecznego oddziaływania publikacji naukowych: NISO Altmetrics Initiative

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Opracowywanie standardów dla nowych form oceny społecznego oddziaływania publikacji naukowych: NISO Altmetrics Initiative została wyłączona

Od czasu ukucia przez Jacoba Priema terminu altmetryka (article-level metrics – ALM) (zob. babin.bn.org.pl/?p=2870), mającego określać nowy obszar badań komunikacji naukowej, uwzględniający dane nt. rozpowszechniania się nowo publikowanej wiedzy w sieciach społecznościowych, powstało ponad tysiąc artykułów i wpisów na blogach, poświęconych tej formie oceny wpływu publikacji naukowych, a co najmniej 4 firmy oferują narzędzia analizy ALM. Jest też ona coraz powszechniej używana do oceny i analizy oddziaływania poszczególnych artykułów w wielodyscyplinarnych społecznościach oraz powiązań badaczy, bibliotekarzy, wydawców i organizacji finansujących badania. Zainteresowanie normalizacją analityki ALM wyraziła także organizacja NISO, co wskazuje, że to uznawane za alternatywne podejście ma szansę na powszechną akceptację.

Projekt pod nazwą NISO Altmetric Initiative powstał w 2013, aby badać używane miary altmetryczne i określić dla których z nich warto opracować standardy i najlepsze praktyki, a tym samym zapewnić ich wiarygodność i porównywalność. Rok później, po zebraniu danych, sugestii i komentarzy, powołano do życia Altmetrics Standards Project, mający zająć się wypracowaniem konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Główne zadania powołanych w jego ramach grup roboczych koncentrowały się na: 1) opracowaniu definicji dla metryk ALM, 2) opisie głównych sposobów zastosowań wskaźników altmetrycznych w różnych grupach interesariuszy, 3) zdefiniowaniu odpowiednich metryk i metodologii obliczeń dla nietradycyjnych typów publikacji, 4) promowaniu i wspieraniu wykorzystywania trwałych identyfikatorów w komunikacji naukowej, 5) opracowaniu strategii poprawy jakości danych. Każdy z zespołów miał przedstawić do publicznej oceny projekt dokumentacji (finalną wersję zalecanych praktyk udostępniono jesienią 2016 r.). W artykule, relacjonującym wystąpienie przedstawicieli NISO na corocznej konferencji NASIG w Waszyngtonie, przybliżono założenia tej inicjatywy oraz zasady współpracy skupionych wokół niej specjalistów z różnych środowisk, w tym bibliotekarzy.

Komentarze wyłączone.