Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Realizacja projektów ARROW i ARROW Plus

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Realizacja projektów ARROW i ARROW Plus została wyłączona

ARROW (The Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) to współfinansowany przez Komisję Europejską projekt konsorcjum europejskich bibliotek narodowych, wydawców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz ogólnoeuropejskich i krajowych stowarzyszeń reprezentujących twórców, mający wspierać promowane przez UE programy masowej digitalizacji i powszechnego dostępu do zasobów europejskich instytucji kultury i nauki, a w szczególności projekt Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (Europeana). Jego pierwszą fazę rozpoczętą w 2008 r., poświęcono opracowywaniu metod identyfikacji posiadaczy praw autorskich, rodzaju tych praw oraz statusu dzieł (osierocone (orphan work), dostępne na rynku (in print) i poza obiegiem komercyjnym (out of print)) oraz ulepszenia współoperatywności źródeł informacji o prawach. Efektem tych prac jest zautomatyzowany system zarządzania rozproszoną informacją o prawach, dostosowany do wymogów bibliotek cyfrowych i możliwy do zaadaptowaniania także w innych kontekstach.

W kwietniu 2011 r. zaaprobowano rozpoczęcie kolejnego etapu projektu – ARROW Plus, w ramach którego system ten ma być dalej rozwijany oraz rozszerzony o kolejne państwa oraz o usługi dotyczące informacji o prawach do ilustracji zawartych w książkach.

ARROW ma ułatwiać bibliotekom i innym użytkownikom poszukiwanie posiadaczy praw do dzieł przeznaczonych do włączenia w programy masowej digitalizacji książek oraz znajdujących się w nich grafik i fotografii, i stanowić platformę wymiany informacji o materiałach zawartych w różnych bazach (katalogi biblioteczne, źródła bibliograficzne itp.), w tym o statusie prawnym tych dzieł oraz zasadach ich udostępniania i miejscach uzyskiwania zezwoleń na ich wykorzystanie. Od sierpnia 2011 r. system ARROW udostępnia dane nt. tytułów opublikowanych we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii; partnerami ARROW Plus zostały biblioteki i organizacje z Włoch, Austrii, Słowenii, Holandii, Norwegii, Finlandii, Danii, Belgii i Szwecji.

W artykule przedstawiono założenia i cele obu etapów projektu oraz efekty walidacji jego pierwszej fazy. Omówiono również elementy i architekturę całego systemu, w tym interfejs portalu ARROW, Infrastrukturę Zarządzania Prawami (RII) – silnik pozwalający na wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z sieci baz danych, Rejestr Dzieł ARROW (AWR) i Rejestr Dzieł Osieroconych – jeden z podzbiorów AWR zawierający dane o tytułach, w odniesieniu do których nie udało się zidentyfikować posiadaczy praw.

Komentarze wyłączone.