Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zastosowania teorii grafów w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Zastosowania teorii grafów w bibliotekach została wyłączona

Grafy to nowy model danych dla bibliotek, oferujący nowe możliwości dla usług bibliotecznych. Są one generowane, niezależnie od intencji bibliotekarzy, przy każdorazowym korzystaniu z usług Sieci Semantycznej i standardów reprezentacji danych. W artykule, mającym w zamierzeniu autorów służyć jako przewodnik dotyczący tego zagadnienia, przedstawiono założenia i podstawowe pojęcia teorii grafów, przybliżono też koncepcję Giant Global Graph oraz algorytmy i technikę analizy grafów wykorzystywaną w wyszukiwarce Google, określając przydatność tego typu narzędzi dla bibliotekarzy.

Na podstawie prototypowych aplikacji opracowanych w bibliotece Los Alamos National Laboratory w Stanach Zjednoczonych oraz rozwiązań i propozycji opisanych w fachowym piśmiennictwie, omówiono następnie faktyczne i potencjalne zastosowania grafów w kontekście bibliotek cyfrowych.

Istnieje wiele relacji odwzorowanych w metadanych – zarówno w ich obrębie, jak między nimi (sieci cytowań, współautorstwa, powiązań miedzy autorami czy instytucjami a dziedzinami nauki itp.) przechowywanych w systemach bibliotek cyfrowych, które można prezentować w postaci grafów i eksplorować przy wykorzystaniu technik grafów. Grafy jako narzędzia mogą być wykorzystywane w bibliotekarstwie m.in. do jednoznacznej identyfikacji nazw autorów, eliminacji duplikatów tytułów czy cytowań, bibliometrycznej ewaluacji dokonań grup naukowców, czy instytucji, analizie geoprzestrzennych i czasowych aspektów informacji, pomocy naukowcom przy identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy itp. Grafy pozwalają też bibliotekom na tworzenie powiązań między własnymi bazami a zewnętrznymi zbiorami danych, zgodnie z wymogami sieci Linked Data i badanie różnych aspektów złożonych środowisk informacyjnych.

Komentarze wyłączone.