Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ogólnokrajowa polityka w zakresie edukacji informacyjnej obywateli Irlandii

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , ,

2 komentarze

W związku z potrzebą przygotowania wszystkich obywateli Irlandii do korzystania z informacji i usług elektronicznych, przestają wystarczać działania podejmowane przez poszczególne resorty w zakresie edukacji informacyjnej (ang. information literacy – IL) i konieczne staje się ustalenie strategii narodowej w tej dziedzinie. W artykule omówiono związane z tym wyzwania oraz ustalenia z raportu Grupy Roboczej ds. Edukacji Informacyjnej (WGIL) i jej rolę w opracowaniu spójnej ogólnokrajowej polityki na rzecz informacyjnej edukacji.

W szczególności przedstawiono:

1) przegląd literatury przedmiotu dot. IL; 2) stan edukacji informacyjnej obywateli w Irlandii; 3) związane z tym problemy. Zaliczono do nich m.in.: brak tradycji i doświadczeń w zakresie współpracy międzyresortowej, który utrudnia osiągnięcie konsensusu w kwestii IL, duże różnice w podejściu do zagadnień IL między poszczególnymi resortami (finanse, technologia, priorytety), wielokulturowość i wielonarodowość społeczeństwa zamieszkującego Irlandię, niedofinansowanie niższych poziomów edukacji, a zwłaszcza bibliotek szkolnych, opór ze strony szkół i niektórych uczelni (przeładowane programy nauczania, brak kadry nauczającej, kryzys finansowy), niedocenianie przez władze gospodarczego i politycznego znaczenia IL, problemy terminologiczne i językowe; 4) cele i działalność Grupy Roboczej ds. Edukacji Informacyjnej (WGIL). Zespół ten został powołany w 2006 r. przez Stowarzyszenie Biblioteczne Irlandii (LAI) w celu ustalenia przyszłej polityki narodowej wobec IL. Składa on się z przedstawicieli bibliotek 5 resortów (bibliotek akademickich, szkolnych, publicznych, dziedzinowych i medycznych); 5) omówienie raportu WGIL pt. „Przegląd działalności WGIL za lata 2006-2008 i wstępne zalecenia na przyszłość”, podsumowującego dwuletnią działalność tej organizacji. Raport m.in. zawiera studium przypadków tzn. prezentuje najciekawsze inicjatywy realizowane w różnych resortach w Irlandii oraz za granicą, przegląd danych statystycznych (do ich analizy wykorzystano oprogramowanie SurveyMonkey), opis problemów związanych z promowaniem IL (nieodpowiednie zasoby, brak fachowego personelu, braki w infrastrukturze i finansowaniu, niezrozumienie ze strony decydentów); 6) zalecenia końcowe zawarte w raporcie WGIL. Zaliczono do nich między innymi: dalsze prace pod kierunkiem LAI i biblioteki narodowej nad ustaleniem jednolitej polityki krajowej w zakresie IL, formalne przyjęcie definicji IL zatwierdzonej przez CILIP i rekomendowane w australijskich standardach ANZIL, lepszą koordynację działań bibliotek należących do różnych resortów, promowanie IL na poziomie lokalnym, departamentów i kraju oraz włączenie przygotowania informacyjnego do wszystkich poziomów kształcenia, szkolenie bibliotekarzy i nauczycieli, stworzenie mechanizmów wzorowanych na rozwiązaniach przyjętych w Szkocji i Walii, umożliwiających realizację narodowego programu IL oraz rozszerzenie zakresu badań nad IL (konferencje, publikacje, projekty).

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>