Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

System zarządzania drukiem w bibliotece

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania System zarządzania drukiem w bibliotece została wyłączona

Raritan Valley Community College (RVCC) – dwuletni publiczny college w North Branch, był pierwszą szkołą tego typu w Stanach Zjednoczonych, która zawarła umowę z krajową Agencją Ochrony Środowiska, zobowiązując się do wdrażania ekologicznych rozwiązań i zasad zrównoważonego rozwoju oraz redukcji tzw. węglowego śladu uczelni (sumy emisji gazów cieplarnianych powstałych w związku z zużyciem energii, wody i produkcją śmieci). Jednym z elementów tej strategii było wprowadzenie w 2009 r., systemu zarządzania drukiem, którego celem była redukcja kosztów i ograniczenie strat związanych z niepotrzebnym tworzeniem drukowanych kopii dokumentów i nadmiernym zużyciem tonerów i papieru w bibliotece college’u.

W artykule zreferowano literaturę przedmiotu poświęconą „zielonym” procedurom związanym z wykorzystaniem drukarek w bibliotekach, omówiono też zasady działania wdrożonego w RVCC systemu, sposób jego implementacji i dostosowania do potrzeb instytucji oraz uzyskane efekty. Zakładał on m.in. ustawienie wszystkich urządzeń drukujących w opcji dwustronnego wydruku i instalację oprogramowania PrintLimitPro (element wykorzystywanego na uczelni pakietu clasroom management firmy Netop), pozwalającego m.in. na ograniczenie liczby drukowanych jednorazowo z bibliotecznych komputerów stron do 50 i uruchamianie drukarek dopiero po ich manualnym odblokowaniu przez zalogowanych wcześniej do systemu studentów (zadania nieprzekierowane ręcznie są anulowane automatycznie po 30 minutach, a zlecenia czytelników spoza uczelni, bez stałego loginu i hasła – obsługiwane przez personel).

Z wyliczeń bibliotekarzy RVCC wynikało, że ok. 8% drukowanych w bibliotece dokumentów nie było nigdy odbieranych przez użytkowników i trafiało do recyklingu. Dzięki wprowadzeniu zarządzania drukiem, liczba wyprodukowanych w ciągu semestru stron spadła od jesieni 2009 do jesieni 2011 o 32%, wydłużył się też czas używania tonerów i zmniejszyła ilość marnowanego papieru. Oszczędności te udało się osiągnąć bez obciążania studentów opłatami za wydruki (jeden z rozważanych pierwotnie pomysłów).

Komentarze wyłączone.