Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Społeczne systemy wyszukiwawcze w bibliotekach publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Społeczne systemy wyszukiwawcze w bibliotekach publicznych została wyłączona

Społeczne katalogi online (SOPAC), czyli OPAC wyposażone w funkcje i elementy sieci 2.0, umożliwiające użytkownikom samodzielne tworzenie i dodawanie danych do rekordów bibliograficznych (tagów, recenzji, rekomendacji, ocen czy komentarzy) i interakcje z bibliotekarzami i innymi użytkownikami (tworzenie wirtualnych społeczności, dyskusje i wymianę informacji na temat lektur, zainteresowań itp.), postrzegane są jako rozwiązania mogące pomóc bibliotekom w prowadzeniu rywalizacji z komercyjnymi wyszukiwarkami i serwisami internetowymi, jednak ze względu na duże koszty i nakłady pracy związane z implementacją narzędzi do tworzenia SOPAC, niewiele bibliotek publicznych zdecydowało się jak dotąd na wprowadzenie tego typu technologii. Aby ułatwić bibliotecznym decydentom podjęcie właściwych decyzji dotyczących wyboru efektywnych i najlepiej dostosowanych do potrzeb użytkowników funkcji społecznych systemów wyszukiwawczych (SSW), porównano sposoby wykorzystywania dwóch różnych interfejsów tego typu: AguaBrowser firmy Serial Solutions (zob. BABIN 2008/2/138) i systemu BiblioCommons, w dwóch sieciach kanadyjskich bibliotek publicznych.

Jako materiał do analizy wybrano pliki dzienników transakcji (ang. transaction logs) z okresu 4 miesięcy (maj-sierpień 2010 r.) oraz próbę 50 rekordów książek z SSW systemów bibliotecznych Halifaksu i Edmonton, sprawdzając zmiany treści generowanych przez użytkowników. Celem badania było ustalenie jak i z jaką częstotliwością używa się zaawansowanych funkcji SSW (fasetowej nawigacji, wprowadzania danych: tagów, recenzji, ocen w rankingach itp.) oraz czy można zauważyć podobieństwa i/lub różnice między tymi produktami w odniesieniu do zakresu ich wykorzystywania.

W artykule omówiono szczegółowo wyniki dla obu systemów oraz prawidłowości dotyczące zachowania ich użytkowników. Stwierdzono m.in., że klienci badanych bibliotek w ograniczonym stopniu wykorzystują społeczne funkcje SSW, pozwalające im na wzbogacanie rekordów katalogowych i wzajemne kontakty. Wśród możliwych przyczyn ich niskiej (w porównaniu z serwisami typu LibraryThing, IMD czy Amazon) popularności wymieniono przyzwyczajenie czytelników do ograniczeń tradycyjnych, funkcjonujących jako statyczne wykazy i kontrolowanych wyłącznie przez bibliotekarzy katalogów, obawę przed dodawaniem do nich własnych treści oraz mało atrakcyjny sposób wyświetlania dodawanych społecznie danych. Zasugerowano jednocześnie, że badane SSW mogłyby posiadać więcej opcji przeszukiwania i dostępu do takich treści. Ponieważ wybrana metodologia pozwala jedynie na ustalenie wzorów wykorzystania, a nie przyczyn wyborów lub rezygnacji poszczególnych funkcji, w podsumowaniu podkreślono potrzebę dalszych badań nad motywacjami użytkowników SSW ich podejściem do użyteczności takich systemów.

Komentarze wyłączone.