Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

W kierunku taksonomii systemów organizacji wiedzy: wymiary klasyfikacji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Opracowanie informacji

Tagi: , ,

Możliwość komentowania W kierunku taksonomii systemów organizacji wiedzy: wymiary klasyfikacji została wyłączona

Proces reprezentacji wiedzy jest złożoną kwestią i równolegle funkcjonuje wiele różnych, typów, teorii, modeli i metodologii jej organizacji, a ich znajomość (i znajomość ich charakterystyk) jest niezbędna przy odpowiedzialnym projektowaniu systemów porządkowania i przeszukiwania informacji, zwłaszcza w środowisku cyfrowym i w kontekście Sieci Semantycznej. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, w artykule zreferowano stan badań nad klasyfikacją systemów organizacji wiedzy (SOW), przedyskutowano zalety i wady dotychczasowych prób ich systematyki i zaproponowano nowe, integrujące poprzednie podejścia ramy taksonomiczne.

Wg autorów, bieżące typologie SOW są niekompletne i idiosynkratyczne (brakuje precyzyjnej terminologii dla określania różnych typów takich systemów) i bazują na ograniczonej licznie wymiarów analizy. Po ich krytycznym omówieniu i porównaniu, przedstawiono argumenty na poparcie tezy o potrzebie klasyfikacji SOW na nowych zasadach, zakładających, w związku z wieloma możliwymi zastosowaniami SOW w obrębie aplikacji Sieci Semantycznej, uwzględnienie szerszego zestawu wymiarów klasyfikacji. Wymiary te zaprezentowano w postaci taksonomii SOW, w której rozróżniono ich idealne i przyjęte typy, przedyskutowano też konsekwencje przyjętego podejścia.

Komentarze wyłączone.