Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Rozumienie zachowań informacyjnych nastolatków w sieciach społecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Rozumienie zachowań informacyjnych nastolatków w sieciach społecznych została wyłączona

Współczesna młodzież (tzw. pokolenie milenijne czyli osoby w wieku 13-20 lat) w coraz większym stopniu wykorzystuje serwisy społecznościowe (SNS) jako główne kanały komunikacyjne i „przestrzenie społeczne”, w których tworzą swój własny wizerunek, budują towarzyskie relacje i i doświadczają społecznej rzeczywistości. Identyfikacja wpływu czynników psychologicznych, socjologicznych i technologicznych na życie tej grupy i jej zachowania informacyjne wymaga holistycznych badań pozwalających m.in. na ustalenie ich wzajemnych powiązań. Autorzy przedstawili wyniki najnowszych prac badawczych z różnych dyscyplin nauki (m.in. psychologii rozwojowej (klinicznej i socjologicznej), behawiorystyki informacyjnej, informacji naukowej, badań nad mediami)   poświęconych sposobom funkcjonowania i komunikowania się młodych ludzi w SNS i używania przez nich mediów w kontekstach prywatnych, społecznych i edukacyjnych, a następnie zaprezentowali wyniki opracowanego przez siebie badania etnograficznego analizującego wzory wykorzystania serwisu Facebook wśród amerykańskich nastolatków, w ramach ich relacji z przyjaciółmi i rówieśnikami.

Jako metodę gromadzenia danych wybrano otwarte wywiady, które przeprowadzono w maju 2011 r. w grupie 21 uczniów ostatniej klasy podmiejskiej szkoły średniej ze stanu Nowy York (wszyscy w wieku ok. 18 lat, wywodzący się z jednorodnej etnicznie i kulturowo dzielnicy zamieszkałej głównie przez białą, wykształconą klasę średnią). Badanych pytano o zakres używania SNS, a w szczególności Facebooka. Okazało się, że wszyscy są entuzjastycznymi i zaangażowanymi użytkownikami FB i korzystają z niego w wysoce zindywidualizowany sposób i w różnych celach, realizując je najczęściej przez najpopularniejsze funkcje serwisu, takie jak aktualizacja statusu, posty na ścianie i czat, ale również komunikatory innych SNS i różne aplikacje sieci 2.0. Ustalono także m.in., że: 1) grupy ich przyjaciół na FB liczą od 50 o 3700 osób, ale nawet największe z nich bazują na osobistych relacjach (bezpośredni, poznani w trakcie szkoły, wakacji, wyjazdów itp. znajomi lub znajomi zaufanych kolegów/koleżanek), 2) są podzielone na odrębne kategorie i podgrupy, o różnym stopniu zażyłości, każda z własnym, dostosowanym do tego stopnia kanałem komunikacyjnym i stylem porozumiewania się, 3) istnieje wyraźne i znaczące powiązanie między wartością utrzymywanych za pośrednictwem FB relacji i sposobami komunikacji wykorzystywanymi do ich podtrzymywania.

Zebrane odpowiedzi wskazują ponadto na płynną integrację celów społecznych i narzędzi technologicznych stosowanych do ich realizacji oraz podejmowanie interakcji bezpośrednich (twarzą w twarz) i online we wszystkich istotnych kontekstach (edukacyjnym, rodzinnym, dotyczących przyjaźni i ról społecznych), a także na dobre równoważenie przez respondentów aspektów takich jak ustawienia prywatności, ochrona tożsamości i auto-prezentacja, co wskazuje na dobre zrozumienie przez nich zagrożeń związanych z korzystaniem z FB, umiejętność aktywnego kształtowania swojego wizerunku i jednocześnie uznanie FB za narzędzie społecznie niezbędne, które wykorzystują świadomie do określania swojej społecznej tożsamości i osobistych hierarchii powiązań w obrębie relacji towarzyskich i rówieśniczych. Wg autorów, te wzory społecznej integracji, zachowań informacyjnych i wykorzystania spersonalizowanych i zróżnicowanych aplikacji SNS z pewnością będą miały wpływ na społeczną i kulturową rzeczywistość, w jakiej uczestnicy badania i pokolenie, które reprezentują, będą żyć i którą będą kształtować. W podsumowaniu podkreślono potrzebę dalszych, jakościowych badań nad skontekstualizowanym wykorzystaniem nowych, sieciowych technologii i mediów w ramach społecznych interakcji w tej grupie wiekowej.

Komentarze wyłączone.