Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wyzwania związane z wykorzystaniem czytników e-książek w bibliotekach akademickich

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wyzwania związane z wykorzystaniem czytników e-książek w bibliotekach akademickich została wyłączona

Liczba indywidualnych posiadaczy czytników e-książek w Stanach Zjednoczonych wzrasta co roku w postępie geometrycznym, jednak duża część bibliotek akademickich, mimo uznania tego trendu i przeznaczania coraz większych środków na zakup i subskrypcję materiałów elektronicznych, obawia się inwestowania w udostępnianie tych narzędzi i traktowanie ich jako standardowego bibliotecznego wyposażenia, głównie ze względu na cięcia budżetowe, brak kompatybilności oferowanych modeli z wszystkimi formatami e-książek, niespełnianie warunków dostępności zapisanych w ustawie o niepełnosprawnych czy też niedostosowanie oferty dostawców do potrzeb społeczności akademickiej. W artykule omówiono historię wprowadzania tej technologii na amerykański rynek, rodzaje oferowanych modeli czytników, ich zalety i wady, w tym licencyjne ograniczenia związane z udostępnianiem pobieranych na nich treści, a także doświadczenia lokalnych bibliotek dotyczące implementacji takich urządzeń (por. BABIN 2010/1/57, BABIN 2011/2/92) i wyzwania, jakim musiały sprostać.

Autorki przedstawiły m.in. wyniki badań i sondaży dotyczących planów bibliotek szkół wyższych wobec zakupu czytników, zapotrzebowania studentów e-książki i urządzenia do ich lektury oraz sposobów ich wykorzystywania, a także efekty pilotażowych projektów testujących przydatność m.in. Kindle i SonyReader w bibliotekach. Wśród czynników, które mogą wpływać na negatywne decyzje związane z ich implementacją wymieniono m.in. częste zmiany formatów publikacji elektronicznych i szybkie starzenie się modeli czytników (w ciągu 4 lat firma Amazon wypuściła na rynek 3 generacje Kindle, co rok powstają nowe wersje SonyReader, również Nook Barnes & Noble doczekał się w ciągu 2 lat nowej edycji, umożliwiającej czytanie książek w kolorze), brak oferty dostosowanej do potrzeb społeczności akademickiej (większość kolekcji e-książek reklamowanych jako przeznaczone na czytniki, adresowana jest do czytających dla przyjemności, a nie w celach naukowych, stąd szybsze wdrażanie tych urządzeń w bibliotekach publicznych). Podkreślono, że na akceptację czytników znacznie większy wpływ niż ich rodzaj ma szkolenie dotyczące ich używania i wsparcie zapewniane studentom przez personel biblioteki. W podsumowaniu przedstawiono listę zaleceń dotyczących ewaluacji czytników i procesów decyzyjnych związanych z ich zakupem oraz rekomendacje dla instytucji chcących udostępniać tę technologię.

Komentarze wyłączone.