Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wykorzystanie kodów QR w bibliotece akademickiej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Wykorzystanie kodów QR w bibliotece akademickiej została wyłączona

Kody QR (zob. babin.bn.org.pl/?p=534) są coraz powszechniej używane w przemyśle i handlu, ich wykorzystanie w szkolnictwie wyższym i bibliotekach jest jednak nadal niewielkie, głównie ze względu na relatywnie niewielką liczbę posiadaczy urządzeń potrzebnych do ich odczytu oraz nadal niską świadomość potencjalnych możliwości ich zastosowań. W artykule przybliżono niektóre z dotychczas zrealizowanych projektów implementacji tej technologii w bibliotekach akademickich, a  następnie  przedstawiono związane z QR projekty realizowane w bibliotece Harolda B. Lee (HBLL) Uniwersytetu Brighama Younga (prywatna uczelnia ze stanu Utah) oraz doświadczenia zdobyte w trakcie ich testowania i praktyczne wskazówki dla bibliotekarzy rozważających integrację tych aplikacji.

Generowane przez biblioteki fotokody używane są w głównie do transferu informacji (zapis danych katalogowych, promocja materiałów bibliotecznych itp.) i łączenia, przez zakodowane adresy internetowe, z zasobami online (strony www, multimedia, audiobooki  itp.).  W HBLL stosuje się je, po odpowiedniej modyfikacji i personalizacji, aby ułatwić studentom korzystanie z biblioteki i poprawić jakość oferowanych usług.  Pierwszym z opracowanych projektów była wycieczka audio po bibliotece: każdą z części jej i budynku oznaczono kodami odsyłającymi do nagrań informujących o funkcjach danego miejsca i możliwościach jego wykorzystania. Kody zaczęto dołączać także, choć na razie w ograniczonym stopniu, do materiałów promocyjnych (widnieją np. na banerach reklamujących organizowane w HBLL wystawy, linkując do informacji o godzinach otwarcia i lokalizacjach oraz prezentacji i zasobów online; dalsze plany zakładają umieszczanie ich na plakatach, mapach poszczególnych pięter biblioteki i programach nauczania).  Biblioteka testuje również obecnie kody QR do rezerwacji sal do grupowej nauki – umieszczono je przy każdym z 47 tego typu pomieszczeń; odsyłają do mobilnie uruchamianej strony www pozwalającej sprawdzić dostępność danej sali i jej zarezerwowanie w określonym terminie.  Choć statystyki wykorzystania stron promowanych przez HBLL przy pomocy fotokodów są obiecujące, autor podkreśla znaczenie stałej ewaluacji ich przydatności, w tym badań prowadzonych wśród użytkowników, prezentując różne sposoby  śledzenia użycia kodów i gromadzenia danych statystycznych z wielu źródeł. Zwraca tez uwagę, że ich wykorzystanie zależy nie tylko od czytelnej prezentacji i atrakcyjności wizualnej, ale przede wszystkim od przydatności i aktualności treści, do których odsyłają.

Komentarze wyłączone.