Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zarządzanie środowiskowe i promocja ekologii w fińskiej bibliotece publicznej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Vallila Library – średniej wielkości biblioteka należąca do sieci Miejskiej Biblioteki Helsinek była pierwszą instytucją z sektora publicznego, która zaczęła ubiegać się, wraz z 30 małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Fińską Operą Narodową, i otrzymała od miejskiego Centrum Ochrony Środowiska ekologiczny certyfikat EcoCompass – systemu zarządzania środowiskowego (uproszczona wersja normy ISO 14001 i unijnego systemu EMAS), wprowadzanego w aglomeracji Helsinek w latach 2008-2011 i mającego zachęcać przedsiębiorstwa z regionu do podejmowania działań na rzecz wzrostu efektywności swojej działalności i jednocześnie zmniejszenia jej wpływu na środowisko oraz zapewniać im odpowiednie doradztwo, szkolenia i wsparcie. W artykule przedstawiono doświadczenia tej placówki związane z realizacją tego projektu oraz przyjęte w niej, przyjazne środowisku strategie i rozwiązania.

Vallila Library (VL) dołączyła do programu EcoCompass na początku 2010 r. rozpoczynając udział w projekcie od przeglądu swojej polityki dotyczącej recyklingu i recyrkulacji i opracowania, w tych sferach, w których to możliwe, ekologicznych procedur i zasad. Jej sytuacja była o tyle nietypowa, że miała ograniczone pole i autonomię działania: instytucja, której podlegała, czyli Miejska Biblioteka Helsinek, opracowała własne wytyczne dotyczące zarządzania środowiskowego, zatrudnia też personel odpowiedzialny za wsparcie ekologiczne. VL nie była też w stanie, we własnym zakresie, wprowadzić do 2011 r. żadnych znaczących zmian i adaptacji w zajmowanym przez nią, a dzielonym z innymi instytucjami budynku. Kroki, które podjęto, by zdobyć ekologiczny certyfikat, skupiły się więc na: 1) wypracowaniu na lokalną skalę takich praktyk dotyczących oszczędzania energii, zmniejszenia ilości odpadów i przyjaznych środowisku zakupów, które przynosiłyby realne wyniki, gdyż najbardziej oczywiste z początku założenia (redukcja zużycia papieru, czy szukanie oszczędności przez wyłączanie na noc komputerów) okazywały się niepraktyczne lub mało skuteczne; 2) pokazywanie „zielonej” drogi i promocja wartości ekologicznych. Krokiem pierwszym było informowanie użytkowników o przystąpieniu biblioteki do projektu środowiskowego; kolejnymi: ułatwianie dostępu do informacji dotyczących ekologii i ochrony środowiska, organizacja wydarzeń poświęconych zagadnieniom ekologicznym (debaty, z udziałem ekspertów, nt. zmian klimatycznych, zasobów wody, ekologicznego stylu życia, współpraca z organizacjami ekologicznymi przy planowaniu seryjnych przedsięwzięć) oraz prezentacja swoich dokonań w ramach projektu innym bibliotekom w Helsinkach i na poziomie ogólnokrajowym; 3) wprowadzanie innowacji. Biblioteka współpracuje np. ze społecznościowym serwisem Kuinoma, zajmującym się wynajmowaniem różnego typu sprzętu, należącego do prywatnych użytkowników, innym osobom, pośrednicząc w tych transakcjach i promując ideę dzielenia się usługami i towarami oraz ograniczania zbędnych zakupów.

Przyłączenie się VL do środowiskowego projektu zostało bardzo pozytywnie odebrane przez użytkowników i lokalną społeczność, przyciągnęło też zainteresowanie mediów – reportaże o współpracy biblioteki z Kuinoma znalazły się w programie dwóch odrębnych stacji telewizyjnych oraz w największej fińskiej gazecie. Autor podkreśla, że biblioteki w pewnym sensie zawsze były ekologiczne (np. umożliwiając korzystanie z książek bez konieczności ich kupowania, czy oferując wspólną przestrzeń do lektury i pracy) i mają wiele do ofiarowania w tym zakresie, a ich „zielony” wizerunek ma sporą marketingową wartość, warto więc go wykorzystywać do promocji tych instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>