Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zintegrowane systemy biblioteczne o otwartym kodzie źródłowym: analiza porównawcza Koha i NewGenLib

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Zintegrowane systemy biblioteczne o otwartym kodzie źródłowym: analiza porównawcza Koha i NewGenLib została wyłączona

W artykule omówiono piśmiennictwo poświęcone badaniom funkcjonalności i wykorzystania w środowisku bibliotecznym oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym oraz udostępnianych na wolnej licencji zintegrowanych systemów bibliotecznych i systemów zarządzania biblioteką (OZSB), a następnie przedstawiono wyniki szczegółowej ewaluacji dwóch popularnych OZSB przeprowadzonej w celu ułatwienia bibliotekarzom wyboru programu jak najlepiej dopasowanego do potrzeb ich biblioteki i identyfikacji czynników, jakie należy uwzględnić przy podejmowaniu takiej decyzji. Zaprezentowana jakościowa i ilościowa analiza porównawcza dotyczy systemów Koha (3.2.4) i NewGenLib (3.0) (por. babin.bn.org.pl/?p=1714)

Ich ewaluacji dokonano przy pomocy ustrukruryzowanej listy kontrolnej zawierającej 10 kategorii (cechy OZSB, główne cechy systemu, architektura i designu, cechy baz danych, funkcjonalność podstawowych modułów, wsparcie formatów i standardowa implementacja, oprogramowanie i treści cyfrowe, łatwość wykorzystywania i aktualizowania, pobranie i dokumentacja systemu oraz inne zaawansowane funkcje), przygotowanej po dokładnym przestudiowaniu dostępnych danych statystycznych, źródeł dotyczących charakterystyk i funkcjonalności obu systemów oraz dostępnej literatury przedmiotu. Przeprowadzono również praktyczne testy badanych OZSB i przeanalizowano je dokładnie w czasie wizyt w Bibliotece publicznej Delhi (Koha) i Centralnej Bibliotece Uniwersytetu Delhi (NewGenLib).

Uznano, że oba systemy są łatwymi w obsłudze, użytecznymi narzędziami sieciowymi wspierającymi automatyzację biblioteki i dostępnymi z poziomu przeglądarki internetowej, zapewniającymi równie dobrze obsługę wielu użytkowników oraz wiele poziomów zabezpieczeń. System Koha ma więcej cech typowych dla aplikacji o otwartym kodzie źródłowym, jest bardziej transparentny, wszechstronny i elastyczny oraz łatwiejszy do rozbudowy. Jego kolejne zalety to łatwość instalacji (wymaga też przy tym procesie mniejszej liczby sprzętu) oraz zaawansowane opcje bazy danych. W porównaniu z nim, NewGenLib ma lepszą funkcjonalność modułów katalogowania, wypożyczeń i zarządzania czasopismami, bardziej zróżnicowaną funkcjonalność biblioteki cyfrowej pod względem technologii, struktury danych i programowania oraz bardziej rozbudowane cechy istotne przy wybieraniu OZSB do automatyzacji biblioteki, wspiera jednak mniej formatów i standardów, a jego poszczególne funkcje wymagają uaktualnienia, modyfikacji i poprawy. NewGen Lib zapewnia za to użytkownikom lepszą pomoc i wsparcie, z kolei Koha – bardziej przyjazne użytkownikowi pobrania i dokumentację techniczną, częstsze aktualizacje i lepiej rozwiniętą społeczność pracująca nad rozwojem projektu i naprawianiem błędów.

W podsumowaniu podkreślono, że funkcjonalność obu OZSB jest porównywalna, wysoka ocena dotyczy jednak ich różnych aspektów, wybór tych aplikacji powinien więc zależeć od preferencji klienta i wymagań, jakie należy spełnić przy automatyzacji całego systemu danej biblioteki.

Komentarze wyłączone.