Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Modelowanie procesu przebudowy internetowej witryny bibliotecznej na podstawie badania użyteczności

Autor: Grażyna Jaroszewicz,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Modelowanie procesu przebudowy internetowej witryny bibliotecznej na podstawie badania użyteczności została wyłączona

Z powstałego w 2010 roku raportu OCLC „The Digital Information Seeker” wynika, że 84% użytkowników rozpoczyna poszukiwanie informacji od wyszukiwarek internetowych, a tylko 1% korzysta z witryn bibliotecznych. Podobne rezultaty uzyskano w innych badaniach użytkowników. Autorzy tych prac podkreślają znaczenie projektowania przyjaznych stron internetowych „ukierunkowanych na użytkownika”. Narzędziem pomocnym w ich tworzeniu są powtarzane okresowo badania użyteczności przeprowadzane na różnych etapach projektowania czy przebudowy witryn. Podobną strategię przyjęły władze Hunter College Libraries (HCL) (Nowy Jork) przy realizacji projektu przebudowy strony biblioteki z powodu jej przestarzałego wyglądu i braku możliwości szybkiego i prostego uzupełniania jej zawartości. Zaplanowane na dwa lata prace podjęto w 2008 roku. Nową stronę postanowiono zbudować, wykorzystując system zarządzania treścią i łącząc proces jej projektowania z badaniami użyteczności prowadzonymi na grupie użytkowników.

Autorzy projektu za najważniejsze uznali następujące cele:

  • Usunięcie z układu nawigacji żargonu bibliotecznego i zastąpienie go zwięzłym słownictwem;
  • Zapewnienie użytkownikom dostępu do najważniejszych informacji za pomocą maksymalnie trzech kliknięć;
  • Poprawa przejrzystości witryny;
  • Zadbanie o jej wizualną atrakcyjność;
  • Łatwe zmienianie i rozbudowywanie strony;
  • Promocja za jej pośrednictwem usług i zasobów bibliotecznych.

Wiosną 2009 r. przygotowano protokół testowania użyteczności. Ogłoszenia o badaniu umieszczono w bibliotece, wykorzystano także listy mailingowe i namiot reklamowy. Do udziału w testach zapraszano zarówno studentów, jak i wykładowców. Zachętą były kupony o wartości 10 dolarów do wykorzystania w księgarniach Barnes & Noble. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 20 studentów; żaden z wykładowców nie odpowiedział na ogłoszenia. Uczestników poinformowano, że badana jest funkcjonalność witryny, a nie ich umiejętności wyszukiwania informacji. Badania prowadzono przez 18 miesięcy w 4 rundach, przed rozpoczęciem przebudowy, w trakcie przeprojektowywania oraz po jego zakończeniu; posłużono się w nich tzw. protokołem głośnego myślenia. Testy składały się z piętnastu „ukierunkowanych zadaniowo” (task-orineted) pytań; ich celem było wykrycie niedogodności w nawigacji i błędów terminologicznych występujących w danej wersji witryny. Uzupełnieniem testów była ankieta, w której zbierano dane demograficzne i opinie badanych. Wyniki badań uwzględniano w kolejnych etapach przebudowy strony, by w jak największym stopniu dostosować ją do oczekiwań i potrzeb użytkowników

Uzyskane rezultaty potwierdziły słuszność zasady stosowania zrozumiałego słownictwa i prostych systemów nawigacji. W nowej witrynie znacząco wzrósł odsetek zakończonych sukcesem wyszukiwań artykułów z czasopism (w starej wersji – 20%, w nowej – 66%), czasopism według tytułu (w starej – 0%, w nowej – 73%), ponad dwukrotnie więcej osób potrafiło skorzystać z funkcji „zapytaj bibliotekarza” (odpowiednio 40% i 93%), istotnie zwiększył się też odsetek osób radzących sobie z odszukaniem informacji „kontakt z personelem biblioteki” (60% a100%) oraz „kontakt z filiami bibliotecznymi” (40% a 100%). Ponadto uczestnicy badania przekazali wiele pozytywnych opinii na temat wyglądu nowej witryny oraz przejrzystego sytemu nawigacji. Uwagi badanych miały także wpływ na zmianę ulokowania niektórych informacji na stronie głównej (np. „kontakt” na dole strony, zgodnie z oczekiwaniami badanych), uzupełnienie zawartości strony (np. dodanie odsyłaczy do  bibliotek publicznych w Nowym Jorku do „Przydatnych linków”) itp.

Badanie funkcjonalności starej witryny internetowej, a następnie kolejnych wersji przebudowywanej strony internetowej HCL odegrało istotną rolę w stworzeniu projektu witryny „ukierunkowanego na użytkownika”. Decyzje podejmowano na podstawie wiedzy (a nie, jak to się często dzieje, przypuszczeń) o zachowaniach użytkowników, oczywiście, korzystano także z literatury fachowej. Autorzy badania twierdzą jednak (i jest to, w ich opinii, zaskakujący wniosek z testów), że niezależnie od tego, jak dobrze zaprojektowana jest witryna, użytkowników należy nadal uczyć korzystania z niej oraz rozwijać ich umiejętności informacyjne.

Komentarze wyłączone.