Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Systemy o otwartym kodzie źródłowym dla bibliotek: porównanie oprogramowania Koha i ABCD

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Systemy o otwartym kodzie źródłowym dla bibliotek: porównanie oprogramowania Koha i ABCD została wyłączona

W artykule przedstawiono wyniki badania poświęconego ocenie dwóch zintegrowanych systemów bibliotecznych (ZSB) o otwartym kodzie źródłowym: Koha i ABCD (rodzina ISIS), a w szczególności – porównaniu ich charakterystyki oraz analizie funkcjonalności ich modułów katalogowania i cech „katalogów bibliotecznych nowej generacji”, a także innych ważnych funkcji elementów oprogramowania, obsługujących poszczególne procesy biblioteczne, w celu ułatwienia bibliotekom przygotowującym się do migracji na aplikacje udostępnianie na zasadach open source wyboru odpowiedniego systemu. Przybliżono również zalety i korzyści związane z przejściem na otwarte ZSB.

W ramach projektu testowano systemy zainstalowane ma serwerach w macierzystych instytucjach autorów: ABCD v.1.1 beta 1 w bibliotece Narodowego Instytutu Badań nad Rybołówstwem (INIDEP, Argentyna) oraz Koha v. 3.4.4 w bibliotece Instytutu Ruder Boškovic (Zagrzeb, Chorwacja). Artykuł zawiera szczegółowe omówienie architektury i historii rozwoju obu tych aplikacji.

Przed przystąpieniem do ewaluacji, dla każdego z ocenianych modułów: administracyjnego, gromadzenia, katalogowania, obsługi czasopism i wydawnictw ciągłych, wypożyczeń i obsługi użytkowników oraz raportów i statystyk, stworzono listy kontrolne pożądanych funkcjonalności ZSB. Dodatkową listę, z wykazem funkcji “katalogu nowej generacji” opracowano dla modułu katalogu online. Autorzy zdefiniowali również specjalny zestaw kryteriów odnoszących się do finansowania, schematów metadanych, preferowanych funkcji systemowych, oferowanego wsparcia, roli działu technologii informacyjnych (IT) i posiadanej infrastruktury technologicznej, mogących mieć wpływ na proces decyzyjny i wybór odpowiedniego ZSB, jak najlepiej dopasowanego do potrzeb danej biblioteki.

Z dokonanego przez nich porównania wynika, że oba systemy są przydatne do automatyzacji tradycyjnych funkcji bibliotecznych, a ich moduły mogą odpowiadać podstawowym potrzebom bibliotek wszystkich rozmiarów i typów. Oba na obecnym etapie przeznaczone są też głównie do obsługi drukowanych zasobów i nie wspierają w pełni dobrze zarządzania wszystkimi typami cyfrowych treści (zwłaszcza subskrypcjami e-czasopism), co warto uwzględnić przy rozwoju ich kolejnych wersji. W porównaniu z ABCD, Koha ma więcej preferowanych funkcji, zwłaszcza tych powiązanych z „katalogiem nowej generacji” oraz znacznie większą społeczność użytkowników i organizacji oferujących darmową i płatną pomoc techniczną. Oprogramowanie ABCD wypada z kolei lepiej pod względem opcji metawyszukiwania, jest też bardziej elastyczne w odniesieniu do standardów metadanych (wspiera wszystkie standardowe i niestandardowe formaty). Implementację Koha autorzy polecają bibliotekom, które używają do opisu bibliograficznego formatów MARC21 i UNIMARC i posiadają dobre zaplecze w postaci działu IT (lub mogą sobie pozwolić na zlecenie obsługi ZSB zewnętrznej firmie). Droga z testowanych aplikacji rekomendowana jest placówkom korzystającym z innych, w tym własnych (lub niestosujących żadnych) schematów metadanych.

Komentarze wyłączone.