Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Przyszłość tradycyjnych map w erze cyfrowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Przyszłość tradycyjnych map w erze cyfrowej została wyłączona

Ze względu na swoje walory fizyczne, zapewniające łatwość użytkowania, przenoszenia i przechowywania, papier był od wieków preferowanym formatem zapisu i rozpowszechniania informacji geograficznej. Obecnie, wraz z rozwojem nowych technologii, kwestionuje się coraz częściej użyteczność druku, jednak mimo dostępności elektronicznych alternatyw, sprzedaż papieru na świecie nadal rośnie, podobnie jak wykorzystanie w wielu branżach drukowanych dokumentów. W artykule przedstawiono wyniki badania analizującego, czy w dobie mobilnych technologii, systemów GIS i powszechnej dostępności materiałów kartograficznych online, również popyt na mapy w tradycyjnej, papierowej formie będzie się nadal utrzymywać na podobnym poziomie.

Aby ustalić, jakie cechy każdego z formatów są uznawane za istotne dla potrzeb informacyjnych użytkowników map i który z nich cieszy się większą popularnością, autorzy opracowali sondaż, który udostępniono online, na okres 5 tygodni, w czerwcu 2010 r. i dystrybuowano wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Sheffield i Royal School of Military Survey oraz personelu Ordnance Survey (rządowej agencji zajmującej się sporządzaniem map Wielkiej Brytanii). Sprawdzano w nim, w jaki sposób i w jakich okolicznościach ludzie używają papierowych oraz cyfrowych / internetowych materiałów kartograficznych, jakie mają związane z tym nawyki, jakie są ich opinie na temat obu typów mediów oraz jaki format preferują ogólnie i w określonych sytuacjach; zebrano łącznie 766 poprawnie wypełnionych ankiet. W kolejnym etapie badania oceniano umiejętności wybranych uczestników (zarówno ekspertów jak i osób bez doświadczenia w posługiwaniu się danymi geograficznymi) biorących wcześniej udział w sondażu, związane z używaniem map papierowych i online zlecając im serię związanych z obu formatami zadań dotyczących wyszukiwania, identyfikowania i sprawdzania określonych lokalizacji oraz planowania tras.

Z zebranych danych wynika, że większość badanych (53,5%) woli korzystać z map elektronicznych, narzędzia tego typu pozwalają też na znacznie szybszą realizację niektórych zadań – zwłaszcza tych związanych z wytyczaniem tras podróży na duże odległości. Czynniki mające największy wpływ na wybór formatu materiałów kartograficznych to: wiedza geograficzna użytkownika (nowicjusze preferują mapy online lub w wersji cyfrowej, a czym wyższe kompetencje geograficzne badanych, tym częstszy wybór papierowego nośnika) oraz kontekst wykorzystania – papier jest preferowanym medium przy planowaniu i śledzeniu tras w trakcie podróży na piechotę, z kolei media cyfrowe – przy nawigacji samochodowej. Rezultaty badania wskazują też, że drukowane mapy mają wiele cech nadal pożądanych w erze cyfrowej i mimo rozpowszechniania się dostępu do Internetu i mobilnych urządzeń GIS, są nadal wykorzystywane i wysoko cenione przez użytkowników. We wnioskach podkreślono, że choć można mówić o spadku zapotrzebowania na papierową kartografię, istnienie znaczącej liczby niszowych rynków, zaawansowanych użytkowników i szczególnych kontekstów wykorzystania, najprawdopodobniej utrzyma ten format przy życiu, a globalny wzrost konsumpcji papieru może mieć również przełożenie na trendy związane z używaniem drukowanych na nim map.

Komentarze wyłączone.