Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Działania Biblioteki Narodowej Francji w zakresie digitalizacji francuskojęzycznego dziedzictwa kultury

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Działania Biblioteki Narodowej Francji w zakresie digitalizacji francuskojęzycznego dziedzictwa kultury została wyłączona

W artykule omówiono niektóre z przedsięwzięć Biblioteki Narodowej Francji (BNF) mających na celu zachowanie i udostępnianie narodowego dziedzictwa kulturowego w języku francuskim oraz promocję kultury państw frankofońskich na całym świecie. Przedstawiono też projekty digitalizacyjne i prace związane z budową cyfrowych serwisów zapewniających dostęp do dokumentów wydawanych na terenie Francji i dotyczących krajów i regionów z całego świata, które są (lub były w jakimś okresie historycznym) powiązane z kulturą i językiem francuskim.

Wyróżniono parę obszarów aktywności BNF w tym zakresie:

1) utworzenie Centrum Zasobów Francuskojęzycznych (Centre de ressources francophones – CRF).  BNF w ostatnich latach rozszerzyła zakres osób mogących korzystać z publicznej czytelni (Bibliothèque du Haut-de-jardin) umożliwiając korzystanie ze swoich zbiorów licealistom i szerokiej publiczności. W ramach reformy wyodrębniono też cztery cieszące się dużym zainteresowaniem zasoby tematyczne, tworząc odpowiadające im centra zasobów i przeznaczając na czytelnie specjalne sale. Jednym z nich było Centrum Zasobów Francuskojęzycznych (sala „H”). Zbiory CRF gromadzone są z myślą o czytelnikach z różnych względów zainteresowanych kulturą krajów francuskojęzycznych. W artykule krótko scharakteryzowano typy gromadzonych i udostępnianych w sali „H” dokumentów. Są to bibliografie, podręczniki, słowniki, informatory, przewodniki, ale też powieści, literatura młodzieżowa i dokumenty audiowizualne. Centrum prowadzi działalność wystawienniczą, organizuje imprezy kulturalne (koncerty, spotkania z pisarzami) oraz obchody okazjonalne, np. z powodu uzyskania niepodległości przez kraje niegdyś kolonialne, jubileusze lub rocznice urodzin/śmierci zasłużonych osób itp.;

2) uruchomienie platformy CRF pn. Francophonie, zaprojektowanej z wykorzystaniem aplikacji Libguides. Każde z czterech nowych centrów zasobów prowadzi też swoje bieżąco aktualizowane portale tematyczne. Prezentowane są na nich informacje na temat nowości zakupionych przez BNF, wydarzeń kulturalnych związanych z krajami francuskojęzycznymi (nagrodzone powieści, sylwetki ludzi polityki i kultury, filmy, audycje telewizyjne) oraz zakładki odsyłające do powiązanych tematycznie stron www (blogi pisarzy i artystów, strony instytucji kulturalnych, recenzje, biblioteki cyfrowe, archiwa itp.);

3) współpraca międzybiblioteczna. BNF współpracuje z licznymi bibliotekami w kraju i za granicą gromadzącymi zbiory krajów francuskojęzycznych: organizuje wspólne seminaria, pomaga w digitalizacji zasobów i odtworzeniu zbiorów zniszczonych przez wojny i klęski żywiołowe – autorzy przedstawiają liczne przykłady takiej współpracy;

4) tworzenie międzynarodowej cyfrowej sieci zbiorów francuskojęzycznych. W 2006 r. BNF wraz z bibliotekami narodowymi Belgii, Szwajcarii, Luksemburga, Québecu oraz Biblioteką Aleksandryjską rozpoczęły realizację projektu międzynarodowej sieci cyfrowej: Réseau francophone numérique (RFN), w której udostępniane będą dokumenty francuskojęzyczne z różnych krajów. W 2007 r. do tego projektu zgłosiły swój akces biblioteki narodowe Haiti, Mali, Maroka, Tunezji, Egiptu, Madagaskaru, a w następnych latach – biblioteki kolejnych regionów i krajów mających związki z Francją. Celem RFN jest przeniesienie na formę cyfrową i udostępnianie lokalnych zbiorów francuskojęzycznych. W pierwszym etapie realizowana jest digitalizacja czasopism i gazet z XIX i z początku XX wieku. Autorzy przybliżają w teście dotychczasowe dokonania w tym zakresie.

Komentarze wyłączone.