Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Określanie potrzeb użytkowników portali prezentujących dziedzictwo kulturowe: model pomiaru

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Wzrost efektywności technik eksploracji danych w sieci www, sprawił, że portale internetowe stały się jednymi z najbardziej obiecujących serwisów sieciowych, oferując użytkownikom zintegrowany dostęp do dynamicznych treści z różnych źródeł informacyjnych oraz możliwość zapamiętywania preferencji odbiorców i personalizacji sposobów wyszukiwania informacji. Do niedawna, badania dotyczące zachowań i oczekiwań użytkowników takich stron prowadzone były głównie w kontekście biznesowym, jako że pionierskie usługi tego typu miały charakter komercyjny, a zyski właścicieli portali zależą od liczby odwiedzających je osób. Obecnie, gdy coraz więcej instytucji i organizacji non-profit oferuje swoje „bramy” do Internetu, badania użytkowników, mogące pomóc zapewnić sukces danej witryny oraz jej pożądane oddziaływanie, obejmują także inne dziedziny, takie jak sektor edukacyjny, rządowy, czy biblioteczny. W artykule skupiono się na analizie potrzeb odbiorców stron instytucji pamięci i kultury oraz sprawdzeniu potencjału modelu pomiaru szacującego ich wymagania informacyjne oraz czynniki motywujące do korzystania z materiałów udostępnianych przez takie serwisy.

Portale dziedzictwa kulturowego, takie jak Europeana (zob. BABIN [1], [2]), czy Trove oferują zazwyczaj cyfrowe duplikaty artefaktów pochodzących ze zbiorów różnych instytucji oraz, podobnie jak inne interfejsy tego typu, opcje dodawania treści i dostosowywania strony do zainteresowań i upodobań użytkownika. Zaproponowany w tekście model konceptualny, stworzono integrując i modyfikując odpowiednio trzy ramy teoretyczne: popularne modele jakości danych i jakości usług oraz model oceny postaw wobec technologii (ang. Technology Acceptance Model). Dane do analizy czynnikowej, prowadzonej przy pomocy oprogramowania SPSS AMOS 18.0, zebrano w ogólnokrajowym sondażu użytkowników portali dziedzictwa kulturowego ze Stanów Zjednoczonych (uwzględniono 393 pełne odpowiedzi „typowych” odbiorców tych serwisów). Użyteczność przyjętych koncepcji teoretycznych i stworzonego modelu testowano przy użyciu metody CFA (ang. Confirmatory Factor Analysis) oraz kilku wskaźników dopasowania (CFI:. Comparative Fit index, TLI: Tucker-Lewis Index i RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation).

Stwierdzono m.in., że jeden teoretyczny schemat nie jest wystarczający by odpowiednio oszacować potrzeby użytkowników tak złożonych systemów informacyjnych, jak serwisy udostępniające dziedzictwo kulturowe, a także, że choć w trzech omówionych strukturach teoretycznych (i ich poszczególnych ujęciach) sprawdza się różne wymiary potrzeb użytkowników, część ich wyróżnialnych aspektów jest wspólna. Stworzony na ich podstawie i odpowiednio zmodyfikowany po przetestowaniu model składa się z 9 wymiarów ocenianych przy pomocy 28 zmiennych wskaźnikowych. Autorka zastrzega, że ma on jedynie charakter ekpsloracyjny, warto wiec go przetestować na niezależnych próbach, przed uznaniem reprezentatywności użytego zestawu pomiarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>