Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Przegląd literatury nt. ochrony cyfrowej z perspektywy organizacyjnej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Przegląd literatury nt. ochrony cyfrowej z perspektywy organizacyjnej została wyłączona

Wartościowe informacje naukowe, kulturalne i gospodarcze tworzy i rejestruje się obecnie powszechnie w formie cyfrowej, są też one upubliczniane w tej postaci przez różne typy organizacji i instytucji, zarówno w sektorze publicznym, jak prywatnym, jednak ze względu na szybko zmieniające się technologie, możliwe zmiany polityki archiwizacyjnej  i ryzyko związane ze starzeniem się nośników, sprzętu i oprogramowania używanych do zapisu danych, zabezpieczenie trwałej dostępności tych zasobów pozostaje złożoną kwestią. Cyfrowa ochrona (CO) jako strategia zabezpieczania długotrwałej żywotności i możliwości wykorzystywania i rozumienia cyfrowych źródeł informacyjnych, obejmuje różne metody i techniki (migracja, emulacja i in.) długofalowego zachowania tych obiektów. W artykule skupiono się na analizie CO z organizacyjnego punktu widzenia, sprawdzając, na podstawie przeglądu anglojęzycznego piśmiennictwa z dziedziny informatyki i systemów zarządzania informacją (SZI), w jaki sposób podchodzi się do tego problemu w badaniach naukowych.

Materiały do analizy treściowej zebrano przeszukując 4 bazy danych gromadzące artykuły, czasopisma i materiały konferencyjne z różnych dyscyplin informatycznych, komputerowych i SZI (ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library, EBSCO Host i AISel). W przeglądzie uwzględniono 20 najbardziej prestiżowych tytułów z rankingu AIS oraz raporty z czołowych konferencji tematycznych z australijskiego rankingu ERA (łącznie wzięto pod uwagę 122 publikacje z lat 1996-2011), identyfikując m.in. zakres referowanych programów CO i powody ich wdrażania, kryteria i wymogi CO, stosowane metody badawcze, udziałowców podejmowanych inicjatyw, podmioty odpowiedzialne za cyfrową archiwizację oraz sposób reakcji społeczności naukowej na zagadnienia CO. Autorzy prezentują w tekście szczegółowo przyjętą metodologię badania, strategię wyszukiwań i technikę kodowania wybranych tekstów (oraz ich ograniczenia). Przedstawiają też, w strukturyzowanej formie, wyniki analizy, omawiając płynące z nich wnioski i problemy wymagające dalszego rozpatrzenia (wskazano m.in. na stosunkowo niskie, w porównaniu z piśmiennictwem z zakresu informatyki, zainteresowanie CO w literaturze poświęconej systemom informacyjnym oraz brak metod wspierających analizę kosztów i zysków CO oraz proces podejmowania decyzji). Proponują też w ramach dalszego programu badań, stworzenie 4-poziomowego modelu referencyjnego dla CO, wykorzystującego podejście wielodyscyplinarne i koncentrującego się na organizacyjnych aspektach cyfrowej archiwizacji. Artykuł uzupełnia lista wszystkich 122 przeanalizowanych artykułów.

Komentarze wyłączone.