Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki akademickie a struktura zatrudnienia w przemyśle opartym na wiedzy – analiza austriackiego sektora informacyjnego

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki akademickie a struktura zatrudnienia w przemyśle opartym na wiedzy – analiza austriackiego sektora informacyjnego została wyłączona

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnego badania sprawdzającego możliwość przewidywania popytu na specjalistów informacyjnych obsługujących pracowników wiedzy w branżach opartych na dystrybucji i przetwarzaniu informacji, w skali kraju, na podstawie analizy zatrudnienia w bibliotece uniwersyteckiej, świadczącej usługi kadrze naukowej i studentom uczelni, z wykorzystaniem ilościowych metod stosowanych w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej (model planowania w bibliotece – Library Planning Model (LPM) R.M. Hayesa z 2001 r.) i ekonomii (analiza wkładów i produktów, analiza zawodów). Za punkt wyjścia przyjęto analizę funkcji i procesów związanych z zarządzaniem informacją (jej ewaluacją, gromadzeniem, ochroną i tworzeniem metadanych), w przeciętnej austriackiej bibliotece akademickiej.

Autorów interesowało w szczególności, czy można określać wymagania kadrowe w austriackich przedsiębiorstwach wiedzy na podstawie liczby bibliotekarzy pracujących na krajowych uczelniach na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją. Za dodatkowy cel badania uznano znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wielkości austriackiego sektora informacji, zarówno pod względem tworzonej wartości dodanej, jak i kapitału ludzkiego, oraz branż korzystających z produktów sektora informacji (i skali tego zjawiska) i tych, z których wkładu korzysta rynek informacyjny. Założono przy tym, że uniwersytety są reprezentatywne dla przemysłu opartego na wiedzy, a funkcje związane z zarządzaniem informacją są w nich wykonywane w dużej mierze przez biblioteki akademickie. Przyjęto również, że zapotrzebowanie na pracowników w tych instytucjach determinowane jest przez dwa czynniki: wydatki na media (uznano, że ich ekwiwalentem w przybliżeniu jest produkcja wydawnicza w branżach wiedzy) i liczbę użytkowników (dla których odniesieniem będą pracownicy wiedzy w przemyśle wiedzy). Tablice statystyczne dotyczące relacji między różnymi gałęziami austriackiej gospodarki pochodziły z roku 2005 (najbardziej aktualna wersja dostępna w czasie badania). Dane do LPM pobrano z dwóch źródeł: statystyk uniwersyteckich gromadzonych przez Federalne Ministerstwo Nauki i Badań (2011) i bibliotecznych dostarczanych przez Statistik Austria – austriacki urząd statystyczny (2007).

Przeprowadzone potwierdziły zasadność przyjętych założeń – liczba specjalistów informacyjnych określona na podstawie badania biblioteki akademickiej okazała się zbieżna z ich faktyczną liczbą ustalona na podstawie krajowych statystyk. Aby uzyskać trafniejszy wynik, autorzy musieli jednak zmienić pierwotny model badawczy, rezygnując z podziału profesjonalistów bibliotecznych na służby techniczne (zajmujące się opracowaniem informacji) i te odpowiedzialne za obsługę użytkowników. W celu weryfikacji uzyskanych rezultatów, badanie ma być powtórzone w podobnym kształcie w innych krajach Unii Europejskiej.

Komentarze wyłączone.