Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Współpraca partnerska: klucz do rozwoju bibliotek?

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Współpraca partnerska: klucz do rozwoju bibliotek? została wyłączona

Współpraca bibliotek różnych typów oraz różnego rodzaju instytucji może być zarówno sposobem na zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z dotychczas niedostępnych zasobów i usług, metodą promocji i zwiększania widoczności bibliotek, jaki i próbą zagwarantowania szans na ich dalsze funkcjonowania w czasach cięć budżetowych i niestabilnej sytuacji ekonomicznej. Autor przybliża w tekście, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, potencjalne korzyści z tego typu przedsięwzięć dla wszystkich biorących w nich udział stron; omawia również najnowsze trendy dotyczące publiczno-prywatnych i publiczno-publicznych partnerstw lokalnych, inicjowanych przez biblioteki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja sektora bibliotecznego w tych krajach jest trudna – w Wielkiej Brytanii, w związku z nową rundą reform oszczędnościowych wprowadzanych w sektorze publicznym, zamknięciem zagrożonych jest ok. 600 bibliotek; a w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych, ze względu na cięcia budżetowe, planuje się likwidację niemal połowy filii bibliotecznych. Jednocześnie, biblioteki pełnią w życiu mieszkańców tych państw niezwykle istotne funkcje, a ich społeczna rola wzrasta zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy wiele osób pozostaje bez pracy i dzięki bezpłatnemu dostępowi do Internetu i fachowej pomocy specjalistów, ma szansę na zdobycie potrzebnych informacji, rozwój zainteresowań, podnoszenie kwalifikacji i poprawę swojej sytuacji życiowej. Wychodząc na przeciw lokalnym potrzebom, wiele bibliotek tworzy, we współpracy z sektorem prywatnym, organami samorządowymi i rządowymi agencjami, centra przedsiębiorczości oferujące różnego typu szkolenia oraz usługi w zakresie informacji nt. możliwości zdobywania nowych umiejętności, zakładania firm, zdobywania funduszy na działalność gospodarczą, czy aktywnych sposobów pozyskiwania miejsc pracy (wg brytyjskiego National Association od Workforce Boards – organizacji zrzeszającej regionalne rady (Workforce Investment Boards) zajmujące się alokacją państwowych funduszy na programy rozwoju i doskonalenia siły roboczej, niemal połowa z nich nawiązała już w tym celu współpracę z lokalnymi bibliotekami, a wg amerykańskiej Rady Miejskich Bibliotek (Urban Library Council), ponad połowa z placówek oferujących wsparcie dla biznesu, utrzymuje relacje z lokalnymi izbami handlowymi i ośrodkami rozwoju drobnej przedsiębiorczości).

Inne warte rozważenia inicjatywy to współpraca bibliotek z organizacjami, których nadrzędną misją jest świadczenie publicznych usług z zakresu edukacji, rozrywki, ochrony środowiska, budownictwa komunalnego, czy opieki społecznej, oraz szukanie nowych lokalizacji dla serwisów bibliotecznych. Najnowsze przykłady tego typu strategicznych aliansów, mających uatrakcyjnić wizerunek współpracujących instytucji, pomóc zyskać nowych klientów i lepiej spełniać ich oczekiwania, to otwieranie filii bibliotek oraz punktów komputerowych i bibliotecznych w centrach handlowych (np. Aurora Public Library z Kolorado, Chula Vista Public Library z Kalifornii) i lotniskach (zob. babin.bn.org.pl/?p=2206) – podróżni mogą korzystać z takich udogodnień m.in. w portach lotniczych Kansas, Filadelfii i Seattle (głównie usługi elektroniczne) oraz na lotnisku Schiphol w Amsterdamie (biblioteka udostępniająca drukowane materiały).

Komentarze wyłączone.