Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zarządzanie korzyściami i ryzykiem: mobilne technologie komunikacyjne w brytyjskich szkołach wyższych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Zarządzanie korzyściami i ryzykiem: mobilne technologie komunikacyjne w brytyjskich szkołach wyższych została wyłączona

Mobilne technologie komunikacyjne (MTL) niosą za sobą zarówno nowe szanse edukacyjne, jak i duże wyzwania. Urządzenia takie jak smart fony, iPady, czy tablety są coraz powszechniej używanie i cieszą się dużą popularnością wśród studentów, a ich funkcje, coraz to nowe możliwości zastosowań oraz fakt, że stanowią własność prywatną, utrudniają władzom uniwersyteckim wprowadzanie regulacji dotyczących ich dozwolonego użycia i kontrolowanie sposobów ich wykorzystywania. Niezależnie od tych trudności, uczelnie mają zobowiązania wobec osób studiujących i uczących na ich terenie i muszą odpowiednio zabezpieczać ich prawa. W artykule przybliżono w jaki sposób brytyjskie szkoły wyższe podchodzą do kwestii używania MTK i jak wykorzystują ich edukacyjny i pedagogiczny potencjał, ograniczając jednocześnie ryzyko związane z naruszeniami prywatności i praw własności intelektualnej.

MTK mogą służyć do rejestracji, przesyłania czy edycji prywatnych, często bardzo osobistych informacji oraz ich rozpowszechniania na dużą skalę online, są też chętnie wykorzystywane przez studentów do nagrywania wykładów i zajęć, czy też kopiowania różnego typu materiałów. Aby móc właściwie wykorzystywać potencjał tej technologii w kontekstach edukacyjnych, należy uwzględnić potencjalnie zagrożenia związane z upublicznianiem wrażliwych danych użytkowników oraz nagrywaniem różnych osób bez ich uprzedniej zgody, w stosownych strategiach i przepisach uczelni, tym bardziej, że większość dokumentów regulujących zasady korzystania z urządzeń elektronicznych została stworzona przed erą MTK i nie jest dostosowana do możliwości nowoczesnych, przenośnych narzędzi. Aby sprawdzić stopień dostosowania szkół wyższych w Wielkiej Brytanii do nowej rzeczywistości, autorki przeanalizowały literaturę poświęconą specyfice MTK, potencjalnym i faktycznym nadużyciom wynikającym z ich wykorzystywania oraz kwestiom etycznym związanym z zacieraniem granic między tym, co prywatne i publiczne, i z ochroną prywatności w Internecie. Rozesłały też na przełomie 2011 i 2012 r. prośbę do 121 brytyjskich uniwersytetów o udostępnienie informacji nt. formalnych zasad dotyczących nagrywania przez studentów przebiegu zajęć. Poziom realizacji próby wyniósł 89%, przy czym jedynie 12% dostarczonej dokumentacji zawierało konkretne przepisy nt. MTK. Na podstawie wstępnych wyników jej analizy stwierdzono, że rejestrowanie różnego typu treści przy pomocy mobilnych urządzeń stało się w szkołach wyższych faktem, władze akademickie przyjmują jednak różne podejścia dotyczące uregulowania tej kwestii (część nakazuje wyłączanie każdego typu MTK na czas zajęć, część dopuszcza ich używanie z określonymi ograniczeniami lub po uzyskaniu zgody wykładowcy, inne – dają taka możliwość tylko osobom niepełnosprawnym); odmiennie regulowana jest tez kwestia zakresu stosowanej kontroli i dyscyplinarnych konsekwencji naruszeń obowiązujących zasad.

Komentarze wyłączone.