Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Badanie akceptacji oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym: model podejścia zintegrowanego

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (OSS) ma w porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami szereg zalet takich jak niższe koszty ogólne użytkowania, szybkość rozwoju, bezpłatne aktualizacje, czy niezależność od usługodawcy. Może być też szczególnie użyteczne dla krajów rozwijających się, gdyż zwiększa dostępność nowych technologii i informacji, pomaga niwelować podziały cyfrowe, pozwala na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności lokalnych mieszkańców oraz dostosowywanie systemów i aplikacji do lokalnych potrzeb. Rozsądna implementacja OSS może też stymulować rozwój lokalnego przemysłu informatycznego i pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy. Wykorzystanie potencjalnych korzyści z tym związanych zależne jest jednak od tego w jaki sposób produkty open source będą odbierane przez użytkowników. W artykule zreferowano jedno z pierwszych badań poświęconych akceptacji oprogramowania tego typu w kontekście państw Południa, na przykładzie Tajlandii. Przedstawiono również wszechstronny model integrujący czynniki indywidualne (subiektywne normy), społeczne i powiązane z charakterystyką oprogramowania, determinujące akceptowalność OSS, analizując stopień wzajemnych wpływów i powiązań tych zmiennych.

Jako ramy teoretyczne badania wykorzystano model akceptacji technologii (TAM) i jego rozszerzoną wersję (TAM 2), teorię dyfuzji informacji oraz 3 wskaźniki powiązane z cechami oprogramowania i mające wpływ na decyzje użytkowników : jego funkcjonalność, niezawodność oraz łatwość eksploatacji i konserwacji. Dane do analizy zebrano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, wywiadów z ekspertami 8 różnych organizacji oraz sondaży w grupie 1256 użytkowników programów Firefox i Linux (otrzymano 1005 odpowiedzi przydatnych do dalszej obróbki statystycznej). Ich wyniki poddano walidacji badając zarówno ich trafność zbieżną i dyskryminacyjną. Wykazano m.in., że postrzegana łatwość użycia, użyteczność, intencja użycia, kompatybilność, funkcjonalność oprogramowania i łatwość eksploatacji mają statystycznie istotny wpływ na akceptację OSS. W przeciwieństwie do innych badań, zaobserwowano również pozytywne relacje między widocznością i możliwością wypróbowania (trialability), mające wpływ na postawę użytkowników wobec OSS. Uznano, że użytkownicy są skłonni do testowania i używania OSS jeśli się im je udostępni. Badanie pokazało jednak również, że respondenci nie postrzegają otwartych programów jako rozwiązań odpowiednich, czy istotnych dla ich pracy. W podsumowaniu przedstawiono zalecenia i rekomendacje dla władz Tajlandii oraz twórców oprogramowania, mające pomóc w upowszechnianiu OSS i zainteresowaniu takimi produktami większej liczby odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>