Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

BibTeX – tworzenie bibliografii załącznikowych w publikacjach składanych systemem TeX

Autor: Krzysztof S. Nowiński,

Kategorie: Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania BibTeX – tworzenie bibliografii załącznikowych w publikacjach składanych systemem TeX została wyłączona

Znaczna część publikacji matematycznych, informatycznych i nauk ścisłych jest przygotowywana i składana w systemie TeX (oficjalna wymowa tech) stworzonym przez Donalda Knutha. TeX umożliwia piękny skład skomplikowanych tekstów naukowych z rozbudowanymi wzorami matematycznymi, tabelami etc. zapisanych we własnym języku znacznikowym. Sam TeX jest narzędziem niskopoziomowym, wymagającym szczegółowego zapisu każdego szczegółu prezentowanego dokumentu, powstały jednak „nakładki” upraszczające pisanie skomplikowanych tekstów ze strukturą rozdziałów i podrozdziałów, z automatycznym tworzeniem spisów treści, indeksów i bibliografii załącznikowych – ich znajomość może być przydatna dla pracowników bibliotek naukowych i akademickich, chcących zapewnić wsparcie studentom i wykładowcom korzystającym z narzędzi formatowania bibliografii i systemów automatycznego składu tekstu.

Największą popularność zyskał tu LaTeX autorstwa Leslie Lamporta, który stał się de facto standardowym językiem zapisu publikacji naukowych. W 1985 roku Oren Patashnik stworzył rozbudowane narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowych w dokumentach LaTeX na podstawie pojedynczego pliku zawierającego opisy bibliograficzne dokumentów wykorzystywanych przez użytkownika. W pliku tym poszczególne pozycje zawierają unikalny indeks (preferowaną formą jest nazwisko autora + rok, np. „markey2009”). Pisząc publikację autor wstawia w tekst wyrażenie \cite{markey2009} a BibTeX wyszukuje z pliku bibliograficznego właściwą pozycję, formatuje ją zgodnie ze stylem wymaganym przez czasopismo (czcionką, znakami przestankowymi etc.) ustalanym poleceniem \bibliographystyle{…} i umieszcza w bibliografii załącznikowej, oraz wstawia odsyłacz do tekstu głównego. Plik opisów bibliograficznych jest utrzymywany i rozbudowywany przez użytkownika, zwykle z pomocą indywidualnych narzędzi zarządzania cytowaniami znalezionymi w sieci w rodzaju RefWorks, Zotero czy Mendeley. Narzędzia te umożliwiają eksport wyszukiwanych cytowań do pliku BibTeX, niekiedy jednak trzeba te wyeksportowane pozycje uzupełnić o słowo indeksowe zgodne z wymaganiami BibTeXa. TeX LaTeX, BibTeX i inne rozbudowane narzędzia składu naukowego w TeXu są dostępne w oryginalnej formie w archiwum CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), zarówno w formie oryginalnej jak i w formie pakietów łatwych do instalacji w poszczególnych systemach operacyjnych.

Komentarze wyłączone.