Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Określanie docelowych odbiorców usług informacyjnych

Autor: Grażyna Jaroszewicz,

Kategorie: Źródła informacji, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Określanie docelowych odbiorców usług informacyjnych została wyłączona

Dostawcy usług informacyjnych i baz danych swoją ofertę kierują przede wszystkim do studentów studiów podyplomowych, naukowców i specjalistów. Stosunkowo niewiele uwagi poświęcają studentom studiów pierwszego stopnia oraz osobom rozpoczynającym pracę zawodową. A to właśnie o te grupy, zdaniem południowoafrykańskich autorów, dostawcy usług informacyjnych powinni szczególnie zabiegać, jako że pokolenie sieci (ang. net generation), czyli dzisiejsi studenci studiów pierwszego poziomu, w przyszłości zasili szeregi naukowców, nauczycieli akademickich, specjalistów, liderów politycznych, dyrektorów i decydentów.

O ich lojalność jako użytkowników baz danych i usług informacyjnych warto zadbać na jak najwcześniejszym etapie. Obecnie najczęściej dzieje się tak, że po trzech latach studiów absolwenci trafiają do niewielkich przedsiębiorstw, które nie dysponują bibliotekami ani też nie zapewniają dostępu do usług informacyjnych. Google i serwisy społecznościowe pozwalają znaleźć potrzebne w życiu codziennym informacje i się nimi dzielić. W takich warunkach, z punktu widzenia studenta studiów pierwszego stopnia, nie ma sensu poświęcać zbyt wiele energii i czasu na bazy danych i usługi informacyjne. Są one narzędziami, które mogą pomóc uzyskać dobre oceny podczas studiów i o których potem można zapomnieć.

Zdaniem autorów artykułu warto, żeby dostawcy usług informacyjnych ponownie zastanowili się nad swoimi rynkami docelowymi i większym niż dotychczas stopniu uwzględnili potrzeby studentów studiów pierwszego stopnia. Ważne by ich „utrzymać na pokładzie” w krytycznym momencie kończenia studiów i rozpoczynania pracy zawodowej lub naukowej. Druga sugestia dotyczy uwzględniania przez projektantów serwisów informacyjnych i baz danych potrzeb informacyjnych związanych z codziennym życiem lub przyszłym miejscem pracy.

W tekście znalazły się podstawowe informacje dotyczące narzędzi marketingowych, które mogą być wykorzystywane przez dostawców usług informacyjnych i baz danych. Omówiono różne podejścia stosowane w procedurze segmentacji rynku, która prowadzi do wyodrębnienia jednorodnych grup klientów/użytkowników. Autorzy odwołują się do swojego wcześniejszego artykułu, gdzie jako grupy docelowe dostawców usług informacyjnych wskazali: bibliotekarzy, autorów, wydawców, studentów oraz organizacje zawodowe. Inną propozycją jest dokonana z punktu widzenia przedstawicieli biblioteki akademickiej segmentacja, w której wydzielono następujące grupy: studenci (pierwszego i drugiego poziomu), wykładowcy akademiccy, bibliotekarze, absolwenci rozpoczynający pracę. Ze względów marketingowych ważne jest rozszerzanie rynku klientów, między innym poprzez takie projektowanie usług i produktów, w którym uwzględnia się różne aspekty pracy, życia akademickiego i codziennego oraz role, które ludzie pełnią w życiu. Odnosząc to do grupy studentów studiów pierwszego stopnia można wskazać: potrzeby związane z nauką, możliwości uczestniczenia w badaniach, tworzenie profilu zawodowego i przygotowywanie portfolio, szukanie pracy i znajomość organizacji zawodowych, kompetencje informacyjne związane z miejscem pracy, wolny dostęp do artykułów z czasopism, wskazówki dotyczące umiejętności przydatnych w miejscu pracy itp. Niektórzy dostawcy serwisów informacyjnych, np. Emerald, ScienceDirect, zaczynają je uwzględniać, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, nie ma też gwarancji, że nawet po rewizji rynków docelowych i dokonaniu ponownej segmentacji rynku, dostawcy usług informacyjnych i baz danych będą w stanie skutecznie konkurować z Google, Wikipedią czy serwisami społecznościowymi.

Komentarze wyłączone.