Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ekstremizm w bibliotece: zbiory materiałów propagandowych w bibliotekach uczelnianych Stanów Zjednoczonych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Dostęp do publikacji, Wolność intelektualna

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ekstremizm w bibliotece: zbiory materiałów propagandowych w bibliotekach uczelnianych Stanów Zjednoczonych została wyłączona

Gromadzenie i udostępnianie dokumentów propagujących skrajne poglądy wymaga od bibliotek dużej odwagi. Niemniej jednak, pomijanie ich istnienia sprzyja tworzeniu niepełnego i nieuczciwego obrazu przemian społecznych i politycznych w kraju i utrudnia badania nad ultraradykalnymi ruchami i środowiskami. W artykule omówiono główne kolekcje amerykańskich szkół wyższych zawierające dokumenty propagujące ekstremalne lub bazujące na uprzedzeniach ideologie takie jak rasizm czy antysemityzm.

Monitorowaniem działań propagandowych wszystkich ruchów ekstremistycznych w Stanach Zjednoczonych zajmuje się m.in. organizacja non-profit SPLC (Southern Poverty Law Center), gromadzi też ona związaną z nimi dokumentację. W 2013 roku SPLC Intelligence Project przekazała 90 pudeł tego typu materiałów rękopiśmiennych i drukowanych (ulotek, afiszy, manifestów, korespondencji itp.) z lat 1980-2010 bibliotece Duke University (DU) w Durham. Biblioteka ta miała opinię placówki zasłużonej dla obrony praw człowieka oraz już wcześniej posiadała tego rodzaju zbiory (m.in. dotyczące Ku-Klu-Klanu), co ułatwiło skatalogowanie nabytków. Nowa kolekcja nie będzie digitalizowana i i dostępna online ponieważ już wcześniej została przeniesiona na formę cyfrową przez SPLC, nie są ustalone prawa autorskie a DU boi się niepożądanego wykorzystania. Założono, że kolekcja będzie służyć uczelnianym i zewnętrznym badaczom i studentom wyłącznie do celów naukowych. Liczące się zbiory posiada też Michigan State University (MSU) w East Lansing. Najstarsza kolekcja pochodzi z 1952 roku, a od 1962 r. zaczęto systematycznie gromadzić materiały związane z aktywnością polityczną studentów MSU. Zbiory liczą ponad 40 tys. dokumentów prezentujących cały wachlarz poglądów – od skrajnie lewicowych po skrajnie prawicowe. Liczące się zasoby posiada też Brandeis University w Waltham, w szczególności kolekcje: Hall Hoag Collection (5 tys. ulotek z lat 1948-1984) oraz Kolekcja Ulotek Ruchów Radykalnych (Radical Pamphlet Collection) zawierająca 4800 dokumentów amerykańskich i brytyjskich z lat 1888-1976 (najwięcej z lat 1938-1950). Poza wymienionymi uczelniami kilka innych też gromadzi tego typu zbiory dla celów naukowych, choć starają się zbytnio tym nie afiszować. Wg „Wykazu Bibliotek Specjalnych i Ośrodków Informacyjnych” (38 wydanie) funkcjonuje 30 do 35 poważniejszych kolekcji, głównie odnoszących się do rasizmu i antysemityzmu. Utrzymanie i zabezpieczenie dokumentów ulotnych, a takie przeważają w tego rodzaju zbiorach, wymaga drogich i żmudnych zabiegów konserwatorskich, a więc udostępnia się na ogół ich fotokopie. Przy wykorzystaniu kolekcji MSU, przede wszystkim dokumentów pochodzących z darów SPLC, opublikowano w ostatnich latach dwie wybitne pozycje książkowe: biografię znanego prawicowego ekstermisty – G. Michael „Willis Carto i amerykańska skrajna prawica” oraz K. Belew „Sprowadzić wojnę do domu. Wigilantyzm, rasa i przemoc – od Wietnamu do Oklahoma City”. Piśmiennictwo i druki propagandowe związane ze skrajnymi postawami, przemocą, rasizmem itp. nadal są propagowane przez różne ośrodki. SPLC rejestruje ok. 50-60 dokumentów tego typu miesięcznie. Ponieważ większość działań propagandowych przeniesiono do Internetu, przed tą organizacją stoją zadania związane z ich monitorowaniem i zabezpieczeniem odpowiedniej dokumentacji.

Komentarze wyłączone.