Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Inżynieria społeczna: wpływ Big Data, technik nadzoru i modeli przetwarzania danych na sferę publiczną

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Inżynieria społeczna: wpływ Big Data, technik nadzoru i modeli przetwarzania danych na sferę publiczną została wyłączona

Szybki rozwój technologii sieciowych rozbudził nadzieje, że zapewniana przez nie interaktywność w sferze społecznej pomoże ograniczyć lub nawet uleczyć część bolączek współczesnych, późnych demokracji, jako że w przeciwieństwie do działających jednokierunkowo tradycyjnych środków masowego przekazu, Internet zapewnia szerokie możliwości horyzontalnej komunikacji między obywatelami, zmniejszając jednocześnie znacząco koszty organizacji i dostępu do informacji; stał się też dzięki temu kluczowym narzędziem wielu ruchów społecznych. Możliwości jakie daje to medium jednostkom i społecznościom, ułatwiając wzmacnianie ich pozycji, dążeń i wpływu, nie są jednak wyłącznie i jednoznacznie pozytywne, gdyż te same cyfrowe technologie dały również początek środowisku analizy danych faworyzującemu biegłych technicznie ludzi władzy, mających dostęp do olbrzymich zasobów informacji pozyskiwanych ze śladów zostawianych przez internautów online, oraz do skutecznych narzędzi ich analizy.

Dzięki możliwościom masowego gromadzenia i złożonego modelowania olbrzymich zbiorów danych, światowi gracze ekonomiczni i rządzące elity mogą przeprowadzać wysoce skuteczne, a jednocześnie mało transparentne kampanie perswazji i manipulacji w sferach politycznych, społecznych i komercyjnych. W artykule przeanalizowano wzajemne zależności między Big Data (traktowanymi jako proces polityczny), technikami inwigilacji i nadzoru, i zaawansowanymi technologiami przetwarzania danych oraz ich oddziaływanie na życie społeczne i polityczne. Wykorzystano w tym celu pojęcie polityki obliczeniowej (ang. computational politics), stosowane pierwotnie w odniesieniu do narzędzi programistycznych i socjotechnik używanych w kampaniach wyborczych, a w tekście – w kontekście wykorzystywania zaawansowanych metod komputerowych do analizy dużych zbiorów danych pozyskiwanych ze źródeł offline i online, w celu mobilizacji, angażowania i wywierania wpływu na obywateli i uzyskania ich pożądanych zachowań i reakcji – np. akceptacji lub odrzucenie określonych kandydatów, polityki lub legislacji. Polityka obliczeniowa czerpie z dokonań nauk behawioralnych i nowatorskich podejść, w tym eksperymentów online i używana jest często do profilowania ludzi, zarówno na poziomie zbiorowym, jak i indywidualnym oraz do rozwoju metod perswazji, inwigilacji i mobilizacji, które również mogą być indywidualizowane.

Wpływ Big Data na sferę publiczną i kampanie polityczne poprzez politykę obliczeniową związany jest z przebiegiem wielu wzajemnie powiązanych procesów. Autorka definiuje i analizuje 6 takich mechanizmów: rozwój Big Data, odejście od ukierunkowywania przekazu na duże grupy społeczne na rzecz koncentracji na technikach personalizacji i indywidualnych odbiorcach, rozwój technik modelowania komputerowego, umożliwiających powstanie zaawansowanej, bazującej na sieci inżynierii społecznej, wykorzystanie najnowocześniejszych modeli ludzkich zachowań do tworzenia perswazyjnych technik behawioralnych, rozwój cyfrowych mediów umożliwiających eksperymentowanie w czasie rzeczywistym i pojawienie się nowych ludzi i grup wpływu, mających dostęp do niejawnych,własnościowych algorytmów i drogich środowisk danych, kontrolowanych przez kilka internetowych platform. Omawia następnie ich konsekwencje dla polityki w erze sieciowych technologii oraz zagrożenia dla dyskursu publicznego i doświadczeń związanych z obywatelską partycypacją, wynikające z asymetrii informacyjnej oraz braku jawności i transparentności, cechujących nowy model obliczeniowej polityki.

Komentarze wyłączone.