Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Edukacja w zakresie zarządzania i dzielenia się cyfrowymi informacjami: nowa rola bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Edukacja w zakresie zarządzania i dzielenia się cyfrowymi informacjami: nowa rola bibliotek publicznych została wyłączona

W związku z powszechną niemal dostępnością nośników elektronicznych o dużej pojemności, coraz więcej osób zaczyna tworzyć i gromadzić dużą liczbę cyfrowych treści na własny użytek, często związanych z rodzinną, czy lokalną historią. Niski poziom wiedzy nt. zasad przechowywania i zabezpieczania zasobów elektronicznych oraz ciągle zmieniające się oprogramowanie i sprzęt komputerowy zwiększają ryzyko utraty cennych danych i cyfrowych reprezentacji własnych wspomnień. Z badań dotyczących zarządzania osobistymi informacjami wynika, że chociaż większość osób zapisuje i kopiuje swoje pliki, niewiele z nich tworzy archiwa w tradycyjnym znaczeniu tego słowa i zna efektywne zasady ich organizacji i długotrwałego zachowania. Wg autorek, biblioteki publiczne i inne organizacje o podobnej misji mogą być doskonałym źródłem informacji na temat metod archiwizacji prywatnych zbiorów i dzielenia się nimi z innymi użytkownikami, warto też by aktywnie zachęcały użytkowników do dzielenia się swoimi zbiorami i współtworzenia publicznie dostępnych cyfrowych zasobów dokumentujących życie swoich społeczności oraz prowadziły programy edukacyjne w tym zakresie.

Zadaniem bibliotek publicznych, jako instytucji kultury, jest dostarczanie zasobów i usług dopasowanych do potrzeb lokalnej ludności oraz gromadzenie, na miarę swoich możliwości budżetowych, materiałów nt. przeszłości i specyfiki swojego regionu. Duża część z nich sama rozwija i udostępnia cyfrowe kolekcje i świadczy usługi edukacyjne w zakresie kompetencji informacyjnych, jest wiec dobrze przygotowana do szkolenia użytkowników także w zakresie zarządzania prywatnymi zasobami, w tym aspektów prawnych związanych z upublicznianiem własnych materiałów w sieci, zasad organizacji i klasyfikacji, doboru materiałów do kolekcji, formatów ich zapisu, standardów współoperatywności, otwartego oprogramowania itp. Angażując użytkowników w identyfikowanie i zachowywanie swoich obiektów cyfrowych, placówki te mogą pomagać podnosić społeczną świadomość na temat roli lokalnych repozytoriów odzwierciedlających charakter, zwyczaje i różnorodność danego regionu i służących wszystkim jego mieszkańcom oraz wyzwań związanych z zapewnieniem długotrwałego dostępu do obiektów cyfrowych. W artykule przedstawiono schemat współpracy instytucji (bibliotek, archiwów, stowarzyszeń naukowych) i członków lokalnych społeczności w zakresie tworzenia cyfrowych archiwów lokalnej historii i kultury, podano też przykłady takich projektów dokumentacji lokalnego dziedzictwa kulturowego (Eckhart Public Library w Auburn, New Jersey Digital Highway).

Komentarze wyłączone.