Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie została wyłączona

Nauczanie prowadzone z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu staje się obecnie częścią oferty coraz większej części uczelni wyższych na całym świecie. Celem omawianego w artykule badania było określenie zakresu wykorzystania e-learningu (EL) na wydziałach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) i zidentyfikowanie globalnych tendencji związanych z implementacją EL w programach studiów bibliotekoznawczych. Autorzy przeanalizowali w tym celu zawartość dostępnych w języku angielskim stron domowych 370 programów BIN z Afryki, Azji, Europy, Ameryki i Oceanii.

Dane zebrano korzystając m.in. z ALA Directory of Accredited Programs, IFLA World Guide to Library, Archive and Information Science Education 2007, World List of Programs and Departments of Information Science, Directory of Library and Information Science Programs in Asia i z informacji z sieci www. Na ww. stronach sprawdzano m.in. używane narzędzia i technologie EL oraz metody dostarczania treści zajęć, starano się również znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę tzw. wspólnego modelu edukacji zdalnej w informacji naukowej (WISE) w rozpowszechnianiu EL w bibliotekoznawstwie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze EL pojawił się w szkołach BIN na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jako sposób dostarczania usług edukacyjnych oferowany jest w 85 z 370 badanych programów (ok. 23%). Najwięcej z nich (58%) dostępnych jest w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone – 44, Kanada – 5), następnie w Europie – 15% (Wielka Brytania – 6, Niemcy – 2, po jednym w Szwecji, Danii, na Cyprze, w Estonii i Chorwacji), w Azji – 13%, Oceanii – 8% i Afryce (6%). Najczęściej, w ramach tego trybu kształcenia, zdobyć można tytuł magistra BIN (MLIS) (52,3%). Powody wdrażania EL na uczelniach to głównie chęć udostępnienia profesjonalnego kształcenia osobom, dla których stacjonarne studia są niedostępne ze względu na obciążenie pracą, koszty, zobowiązania rodzinne czy bariery geograficzne, oraz zapewnienie możliwości indywidualnego tempa uczenia się (większość programów BIN w ramach systemów EL (86%) można zaliczać asynchronicznie). Najpopularniejsze technologie EL to Blackboard i Blackboard Vista (ponad 25%) oraz narzędzia społecznościowe (wiki, blogi, podkasty, webkasty, czaty, Skype i in.) (ok. 24%) i WebCT (ok. 10%). Wg autorów, znaczącą rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości edukacji bibliotekoznawczej za pośrednictwem EL i rozpowszechnianiu tego modelu kształcenia pełni konsorcjum WISE oraz stowarzyszenia i organizacje non-profit, takie jak ADEC, ALISESloan-C.

Komentarze wyłączone.