Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Książki i biblioteki w życiu młodych Amerykanów: raport ośrodka badawczego Pew

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Książki i biblioteki w życiu młodych Amerykanów: raport ośrodka badawczego Pew została wyłączona

Nowy, opublikowany 10 września tego roku raport The Pew Research Center Internet Project przedstawia wyniki badania analizującego nawyki czytelnicze osób należących do pokolenia milenijnego (znanego także jako pokolenie Y), ich relacje z bibliotekami odraz sposób postrzegania znaczenia tych instytucji w życiu ich społeczności oraz własnym. Wg autorki, płynące z niego wnioski są dość optymistyczne. Wskazują, że młodzi Amerykanie (milenijną generację zdefiniowano w raporcie jako ludzi w wieku od 16 do 29 lat) czytają co najmniej tyle samo, co starsze pokolenia, są częstymi gośćmi bibliotek, sposób wykorzystywania przez nich usług tych instytucji i poziom zaangażowania różnią się jednak od tych zaobserwowanych w innych grupach wiekowych.

Omawiany dokument: Younger Americans and Public Libraries jest podsumowaniem najnowszego projektu zrealizowanego przez Pew Internet public library research initiative – jednostkę badawczą Pew Research Center zajmującą się zbieraniem opinii nt. zmieniającej się roli bibliotek publicznych oraz potrzeb i oczekiwań ich użytkowników w erze cyfrowej. W jego ramach, w latach 2011-2013 przeprowadzono 3 serie sondaży. Pierwszy dotyczył e-czytelnictwa, drugi – usług bibliotecznych, 3. – typologii użytkowników bibliotek, stworzonej na podstawie ok. 6 tys. zebranych odpowiedzi.

Reprezentantów pokolenia Y podzielono na 3 grupy: w wieku licealnym (16-17 lat), studenckim (18-24) i młodych dorosłych (25-29), analizując wzory zachowań i zapatrywań związanych z bibliotekami i czytaniem w każdej z nich, a następnie tworząc ich wspólny portret. Z zebranych danych wynika, że 43% „milenijnych” czyta codziennie książki w jakimś formacie (druk, audiobooki lub e-booki), a 88% – przeczytało przynajmniej jedną w ciągu ostatnich 12 miesięcy; połowa z nich (podobnie jak w przypadku osób po 30 r. życia) odwiedziła bibliotekę przynajmniej raz w ciągu roku, ponad 1/3 (wynik lepszy niż wśród starszych osób) – skorzystała w tym okresie przynajmniej raz ze stron internetowych bibliotek. Łącznie, ok. 61% Amerykanów, w tym osób w wieku 16-19 lat, ma kartę biblioteczną.

Mimo stałej obecności technologii w życiu badanych, aż 62% z nich zgadza się, że istnieje wiele użytecznych i ważnych informacji, których nie da się znaleźć w Internecie (w porównaniu z 52% starszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych). 98% ankietowanych korzysta z sieci www i sądzi jednocześnie, że dzięki Internetowi znalezienie informacji jest obecnie znacznie łatwiejsze niż w przeszłości, jedynie 57% – że łatwo jest oddzielić dobre informacje od złych online (wśród osób po 30. roku życia odsetek ten wynosi 61%).

W raporcie wskazano jednocześnie, że “milenijni” nie wykorzystują w pełni potencjału bibliotek i ich zróżnicowanej oferty (jedynie 19% respondentów uznało, że zna wszystkie lub większość usług oferowanych przez ich lokalną bibliotekę), ponadto, spadła też liczba ich wizyt w tych placówkach w 2013, w porównaniu z 2012 r. 71% przedstawicieli tej generacji zgadza się, że serwisy biblioteczne są ważne, gdyż promują edukację i miłość do czytania, a jednocześnie młodsza ich część rzadziej niż pozostali uznaje, że zamknięcie lokalnej biblioteki miałoby znaczący wpływ na ich rodzinę lub otoczenie.

W podsumowaniu stwierdzono, że główną cechą wspólną badanego pokolenia jest jego zróżnicowanie i trudność, jaką sprawia jego jednoznaczna klasyfikacja. Większość badaczy jest zgodna, że cechuje je pragmatyzm oraz brak iluzji, że Internet jest skarbnicą wszystkich odpowiedzi. Wskazuje też na otwartość młodych Amerykanów na ten rodzaj edukacji informacyjnej, jaką mogą zapewnić im biblioteki oraz na docenianie przez nich roli tych instytucji, a także na konieczność lepszego poznania omawianej grupy w celu odpowiedniego dostosowania oferty bibliotecznej do jej oczekiwań i potrzeb.

Komentarze wyłączone.