Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Uczniowie i e-książki: badanie zainteresowania czytaniem w szkole podstawowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Uczniowie i e-książki: badanie zainteresowania czytaniem w szkole podstawowej została wyłączona

Wraz ze spadkiem cen i stałą poprawą funkcjonalności czytników e-książek oraz wzrostem liczby cyfrowych lektur z interaktywnymi opcjami czytania, rośnie również ich wykorzystanie wśród najmłodszych czytelników. Wielu specjalistów ma nadzieję, że dostępność książek w nowych formatach umożliwi ich popularyzację, dając jednocześnie szkołom i bibliotekom nowe możliwości kształtowania kultury czytelniczej. W artykule omówiono, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, kwestie związane ze specyfiką kontaktu z książką w formie elektronicznej i jej potencjalnymi zastosowaniami w procesie edukacyjnym, a następnie zaprezentowano wyniki badania analizującego reakcje uczniów szkoły podstawowej na ebooki.

Aby sprawdzić, czy cyfrowe książki mogą mieć faktycznie pozytywny wpływ na stosunek dzieci do czytania, wykorzystano metodę manipulacji eksperymentalnej i testy kontrolne. Badanie przeprowadzono wśród 25 uczniów 4 klasy międzynarodowej, angielskojęzycznej szkoły w Kuwejcie, akredytowanej przez Europejską Radę Szkół Międzynarodowych (ECIS) i NEASC, zakładając, że nowe opcje i funkcje ebooków są najbardziej atrakcyjne dla 10-latków. Uczestników (17 chłopców i 5 dziewczynek) podzielono losowo na 2 grupy: eksperymentalną (16 osób) i kontrolną (9 osób). Jako testową lekturę wybrano Lorax Dr Seussa – książkę zaliczaną w krajach anglosaskich do kanonu literatury dziecięcej, a jako czytniki – iPady i iPody, m.in. ze względu na ich popularność. Połowie uczniów z pierwszej grupy dano do przeczytania określoną liczbę stron  ebooka w opcji read to me (głosowe odtworzenie tekstu), drugiej połowie – w opcji read alone (samodzielna lektura). Dzieci w grupie otrzymały tradycyjną, drukowaną wersję Lorax.

Wszystkim uczestnikom mierzono czas, w jakim ukończyli zadanie, a następnie badano i porównano ich reakcje, motywacje i stopień rozumienia tekstu, przy użyciu różnych metod, w tym kwestionariusza sprawdzającego, w jakim stopniu książka im się spodobała (bardzo, trochę, wcale) i czy chcą ją przeczytać w całości, oraz testu z pytaniami dotyczącymi treści poznanych fragmentów. Eksperyment wykazał, że wyższy poziom satysfakcji i większe zainteresowanie dalszą lekturą zanotowano  u dzieci mających do dyspozycji wersję elektroniczną (podobały im się zarówno elementy fabuły, jak i efekty animacji); różnica wyników między grupą eksperymentalna i kontrolną nie była jednak znacząca. Nie zanotowano również znaczących różnic między nimi dotyczących poziomu rozumienia tekstu, aczkolwiek uczniowie korzystający z papierowej alternatywy skończyli zadanie w znacznie krótszym czasie, być może ze względu na brak elementów odciągających ich uwagę od lektury (animacje, nowe ciekawe funkcje itp.).

Wywnioskowano na tej podstawie, powołując się również na wyniki podobnych badań, że dobry odbiór elektronicznego formatu przez dzieci i ich fascynację technologicznymi nowinkami można wykorzystywać do pogłębiania zainteresowania czytaniem. Zauważono również, że jedną z głównych zalet badanego e-booka była możliwość korzystania z wbudowanego obrazkowego słownika bez konieczności zamykania czytanej strony (co w przypadku tekstów jego autora, zawierających dużo wymyślonych przez niego słów, było szczególnie przydatne), narzędzie to nie wpłynęło jednak na poziom rozumienia czytanej historii. W podsumowaniu uznano, że mimo wskazanych przez autora ograniczeń badania, jego rezultaty warto wykorzystać przy implementacji ebooków w szkolnictwie. Wnioski z podobnych eksperymentów powinny być również uwzględniane przy rozwijaniu funkcjonalności e-książek i opracowywaniu programów edukacji czytelniczej.

Komentarze wyłączone.