Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Porównanie trzech baz artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Porównanie trzech baz artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej została wyłączona

W artykule porównano trzy naukowe bazy artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, dostępne poprzez EBSCOhost: Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Library Literature & Information Science Full Text (LLISFT) oraz Information Science & Technology Abstracts (ISTA). LISTA i ISTA to bazy abstraktów obejmujące materiały wydawane od lat 60. XX wieku, natomiast LLISFT pozwala na dostęp do pełnych tekstów z ponad 160 czasopism, jak również prac dyplomowych, materiałów konferencyjnych i in., ukazujących się od lat 80. Bazy te mają podobne interfejsy i właściwości: umożliwiają wyszukiwanie z użyciem operatorów Boole’a, według kategorii (autor, tytuł i in.) oraz pełnotekstowe, zawierają tezaurusy, pozwalają na personalizację kont użytkowników, zachowywanie i porządkowanie znalezionych artykułów oraz wyników wyszukiwania i in.

Zaprezentowano wcześniejsze badania porównujące bazy danych różnego typu przy wykorzystaniu odmiennych metod badawczych. Następnie przedstawiono wyniki badania, w którym trzy bazy porównano pod względem liczby wyświetlanych artykułow, ich odsetka w wersji pełnotekstowej i stopnia w jakim rezultaty kwerend pokrywają się w przypadku wyszukiwania według tematu (wybrano kategorie: Internet, publikowanie elektroniczne, katalogowanie, biblioteki szkolne i bazy danych), autora (Tenopir), tytułu (słowo: bibliometryczny) oraz przy wyszukiwaniu boolowskim (2 wyszukiwania: „biblioteki akademickie „i” książki elektroniczne” oraz „usługi biblioteczne ”i” muzułmanie”). Wyniki szczegółowo przedstawiono w tabelach.

Zakres pokrywania się wyników z trzech baz wynosił od 1 do 41%, był największy w przypadku wyszukiwania boolowskiego (zapytanie: „usługi biblioteczne „i” muzułmanie”), następnie przy wyszukiwaniu tematu „bazy danych”, wyszukiwaniu tytułowym hasła „bibliometryczny” oraz nazwiska Tenopir. Każda z baz osiągnęła dobre wyniki w innym obszarze tematycznym: LISTA lepiej wypadła w dziedzinie Internetu, publikowania elektronicznego i baz danych, LLISFT – przy tradycyjnych bibliotecznych tematach, takich jak katalogowanie, biblioteki szkolne, akademickie i książki elektroniczne, ISTA – w dziedzinie technologii. Okazało się, że baza pełnotekstowa LLISFT obejmuje również fragmenty bez dostępu do całych tekstów, natomiast większość artykułów w bazach abstraktów LISTA i ISTA występuje w pełnej wersji; przy niektórych wyszukiwaniach bazy abstraktów pokazywały więcej pełnych artykułów niż LLISFT. Najwięcej artykułów pełnotekstowych dostarczyła ISTA.

Stwierdzono, że wszystkie bazy są dobrymi narzędziami wyszukiwania w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wyniki pokrywały się średnio w 19%, dlatego autorzy zalecają, by korzystać z baz równolegle, a instytucje kształcące w tej dziedzinie powinny udostępniać je wszystkie; pozostałe, w przypadku braku środków, mogą zdecydować się na bazę LISTA, która obejmuje najszerszy zakres tematyczny i daje dostęp do artykułów pełnotekstowych. Uzyskane dane są zbliżone do wyników badań tych samych baz autorstwa Reada i Smitha z 2000 r., na metodologii których wzorowano referowaną analizę. Jak wskazują autorzy, porównywanie serwisów tego typu ma duże znaczenie dla popularyzacji różnych źródeł i zasobów naukowych wśród studentów, naukowców i praktyków bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Może być też pomocne przy podejmowaniu decyzji nt. zakupu zasobów internetowych w obliczu ograniczonych możliwości finansowych bibliotek. Badania porównawcze baz warto kontynuować również ze względu na ciągły rozwój tych narzędzi.

Komentarze wyłączone.