Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowe usługi Biblioteki Narodowej Chin

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Nowe usługi Biblioteki Narodowej Chin została wyłączona

Dyrektor Biblioteki Narodowej Chin (BNCh), Narodowego Chińskiego Centrum Zachowywania i Konserwacji Starożytnych Książek oraz Muzeum Narodowego Klasycznych Książek przedstawia w tekście najważniejsze innowacyjne projekty BNCh, dotyczące bibliotek cyfrowych, działalności edukacyjnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Placówka ta powstała w 1909 r., jest głównym repozytorium piśmiennictwa narodowego, narodowym ośrodkiem bibliograficznym, centrum konserwacji starożytnych dzieł chińskiej kultury oraz centrum informacyjno-badawczo-rozwojowym. Obsługuje ponad 4 mln użytkowników rocznie, a jej zbiory obejmują ponad 32,4 mln woluminów.

Projekt Promocji Bibliotek Cyfrowych, rozpoczęty w 2011 r., ma połączyć biblioteki krajowe różnych szczebli i udostępnić zasoby i usługi dla ponad 3000 takich placówek. BNCh zaplanowała wdrożenie projektu, opracowała standardy dot. zasobów cyfrowych, wymogów sprzętowych, przygotowała też kluczowe usługi (identyfikacji zasobów cyfrowych, dystrybucji zasobów i usług, zarządzania prawami autorskimi i in.). Do 2013 r. na sprzęt i zaawansowaną infrastrukturę cyfrową dla 169 bibliotek różnych szczebli wydano 790 mln juanów, zarejestrowano w 123 repozytoriach ponad 1,5 mln metadanych, co umożliwiło dostęp do ponad 120 terabajtów danych elektronicznych. W 2013 liczba użytkowników systemu wzrosła o 67% (do prawie 4 mln) w porównaniu z rokiem poprzednim, a w 10 prowincjach uruchomiono platformę pozwalającą na udostępnianie usług związaych z nowymi mediami poprzez telefony komórkowe i telewizję cyfrową.

Działalność BNCh na polu edukacji i upowszechniania wiedzy obejmuje organizację wykładów dotyczących dziedzin takich jak historia, polityka, poezja, malarstwo i in. (do 2013 r. przeprowadzono 700 spotkań dla ponad 100 tys. osób), wydarzeń dla różnych grup zawodowych (artystów, naukowców, przedsiębiorców i in.) oraz wykładów dla urzędników ministerialnych (od 2002 r. odbyło się ponad 100 sesji dla ponad 20 tys. osób). BNCh organizuje też wystawy poświęcone książkom i ich historii – od 1987 dysponuje specjalnie przeznaczoną do tego salą, a na 2014 r. zaplanowano otwarcie Narodowego Muzeum Klasycznej Książki. BNCh jest aktywna również na polu promocji czytelnictwa, np. przyznaje Wenjin Book Awards dla książek chińskojęzycznych z zakresu nauk społecznych i ścisłych, stworzyła 2 edycje katalogu książek dziecięcych, udostępnia materiały edukacyjne online (zdjęcia i nagrania z seminariów i wystaw) i in. W 2014 r. BNCh otworzyła Centrum Sztuki, wielozadaniową przestrzeń poświęconą sztukom performatywnym, filmowi, działaniom edukacyjnym i in.

BNCh działa również na rzecz ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu reprodukcji starożytnych chińskich książek publikowała fotokopie takich pozycji dystrybuowane potem w bibliotekach, inny projekt obejmował odkwaszanie i publikację dokumentów z lat 1911-1949, dotyczących m.in. gospodarki, kultury, II wojny światowej. Powstał również plan ochrony starożytnych dzieł, system dla stworzenia katalogu takich pozycji oraz państwowa lista cennych starożytnych książek. W ramach projektu Chińska Pamięć BNCh gromadzi materiały (nagrania, fotografie, dokumenty i in.) nt. ważnych wydarzeń z historii współczesnej. Biblioteka ukończyła tworzenie specjalistycznych baz danych na temat kultury, dziedzictwa niematerialnego i wojny chińsko-japońskiej – bazy te mają być publicznie dostępne. Autor zaznacza, że jego instytucja chce dzielić się doświadczeniami ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami, wzmacniać współpracę międzynarodową i promować rozwój bibliotekoznawstwa.

Komentarze wyłączone.