Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach została wyłączona

W artykule przedstawiono wyniki badania nad czytelnictwem osób po 15 roku życia przeprowadzonego w czerwcu 2010 na reprezentatywnej próbie 1550 respondentów z 225 miejscowości na terenie całych Czech. Do celów porównawczych przywołano też niektóre wyniki badania z 2007 r.  (zob. BABIN 2009/1/25BABIN 2009/3/172).

Co najmniej 1 książkę w ciągu ostatniego roku przeczytało 79% respondentów (w 2007 r. – 83%), nadal więcej czytają kobiety (85% do  73%). Średnio, dziennie, lektura książek zajmowała badanym 38 min. (w 2007 r. – 41 min.), czasopism – 28 min., praca z internetem – 92 min. , oglądanie telewizji – 113 min. , przy czym kobiety chętniej czytają, a mężczyźni – korzystają z sieci. Znacznie spadły zakupy książek: w ciągu roku 46% respondentów kupiło co najmniej 1 książkę, gdy w 2007 r. — 71%.  Najczęściej kupowały je osoby między 35 a 54 rokiem życia. Średnio, w ciągu roku, kupowano 5 książek (w 2007 r. – 7 książek). Swój księgozbiór domowy szacowano na 245 poz. (2007 r. – na 274). 2% badanych stwierdziło, że nie ma ani jednej książki. Z wiekiem wzrastała liczba posiadanych książek.  Najpopularniejsi autorzy to M.Viewegh, K. Czapek, A. Christie i B. MacDonald, najbardziej podobała się książka tej ostatniej „Jajko i ja”. Zwrócono też  uwagę na: 1) rolę beletrystyki. Czyta ją 68% badanych, w tym najczęściej osoby do 24 i po 65 roku życia (po 71%). Do poezji sięga częściej tylko 1% badanych,  głównie w młodym wieku, 26% — rzadko, 23% — niegdyś, a 51% nigdy jej nie czytało, przy czym w tej ostatniej kategorii przeważają panowie (66%). Cele lektury książek to: relaks (33% respondentów), rozwój intelektualny (32%), zdobycie informacji (15%); 2) korzystanie z Internetu, w tym e-czytelnictwo. Zainteresowanie Internetem maleje z wiekiem. Codziennie korzysta z sieci 78% badanych w wieku 15-24 lat, ok. 53% w wieku 24-44 lat, ale tylko 6% osób po 65 roku życia, jednocześnie liczba osób zaglądających z taką częstotliwością do książek jest znacznie mniejsza.  Większość internautów legitymuje się co najmniej średnim wykształceniem.

W podsumowaniu zauważono, że największy spadek (o 25%) w porównaniu z 2007 r. odnotowano w zakresie zakupów książek. Poza tym wyniki badania z 2007 i 2010 r. okazały się stosunkowo zbieżne. Nieco wzrosła średnia liczba książek czytana w ciągu roku (z 16,1 tyt. do 17,3), zmniejszyło się natomiast zainteresowanie czytaniem ludzi w wieku 25-44 lat oraz wśród mieszkańców małych miast (do 20 tys.).

Komentarze wyłączone.