Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Metodologia bibliologii i informatologii: analiza treści artykułów naukowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Metodologia bibliologii i informatologii: analiza treści artykułów naukowych została wyłączona

W artykule omówiono wyniki badania poświęconego ewolucji metod i technik badawczych wykorzystywanych przez bibliotekoznawców i specjalistów informacji naukowej. W celu identyfikacji wybieranych i stosowanych przez nich strategii badawczych, dokonano ilościowej i jakościowej analizy artykułów naukowych opublikowanych między 2001 a 2010 r. w trzech renomowanych czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN): Journal of Documentation (JDoc), Journal of the American Society for Information Science & Technology (JASIS&T) i Library & Information Science Research (LISR).

Autorkę interesowało określenie powszechnie używanych w BIN metod badawczych, innych analizowanych często w fachowym piśmiennictwie zagadnień związanych z wyborem metodologii w tej dyscyplinie naukowej oraz ich implikacji dla rozwoju BIN. Łącznie w w badaniu uwzględniono 1162 publikacji, przy czym ze względu na ograniczenia czasowe, w przypadku JASIS&T, włączono do niego tylko artykuły z lat 2001-2002 i 2009-2010 (wyniki dla pozostałych 6 lat zostaną omówione w odrębnym artykule).

Ustalono, że wśród 4 wspólnych dla wszystkich trzech badanych tytułów strategii badawczych, najpopularniejszym okazało się podejście teoretyczne (65%), a następnie: analiza treści (57%), kwestionariusz (55,8%) i eksperyment (53,4%). W artykułach publikowanych w JDoc dominowało podejście teoretyczne, w JASIS&T – eksperymentalne, a w LISR – analiza treści, przy czym w dwóch ostatnich wykorzystywano również często wywiady i metody bibliometryczne. Przedstawiono również szczegółowe wyniki, w tym listę zidentyfikowanych procedur, dla każdego z czasopism, oraz częstotliwość i porządek występowania każdej z metod w analizowanym zbiorze

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że badacze BIN wykorzystują obecnie znacznie szerszą gamę technik gromadzenia i analizy danych, i rzadziej sięgają po dominujące we wcześniejszych badaniach, tradycyjne dla BIN strategie, takie jak podejście historyczne i badania sondażowe. Wskazano również na 2 powtarzające się w literaturze wątki, czyli wykorzystywanie w jednym badaniu różnych metod badawczych i stosowanie metodologii jakościowej, nie zebrano jednak rozstrzygających dowodów na wzrost wykorzystania którejś z tych praktyk. Zwrócono również uwagę na konieczność zapewniania specjalistom BIN wsparcia w postaci edukacji, szkoleń i kampanii informacyjnych, które mogłyby im pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień metodologicznych oraz zalet i ograniczeń każdego podejścia, i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji związanych z wyborem procedur badawczych oraz przygotowaniem i realizacją projektów naukowych.

Komentarze wyłączone.