Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Promowanie dostępu dla niewidomych i słabowidzących użytkowników: manifest IFLA

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Dostęp do publikacji, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Promowanie dostępu dla niewidomych i słabowidzących użytkowników: manifest IFLA została wyłączona

Przedstawiono „Manifest dla bibliotek obsługujących osoby mające trudności z odczytywaniem druku” (Manifesto for Libraries Serving Persons With a Print Disability). Dokument ten, przygotowany przez IFLA, został podpisany na spotkaniu UNESCO w Paryżu w listopadzie 2013 r. Zakłada on promowanie dostępu do usług bibliotecznych i informacyjnych dla 285 milionów żyjący na całym świecie osób niewidomych i słabowidzących (z których 21 milionów mieszka w Stanach Zjednoczonych), jak również dla osób mających problemy z czytaniem z innych powodów. Dokument zwraca uwagę na konieczność przygotowania odpowiednich usług, zbiorów, sprzętu i innych ułatwień, które pozwolą walczyć z „głodem książek”, jak Światowy Związek Niewidomych (ang. World Blind Union) określa sytuację, w której mniej niż 5% publikowanych książek jest dostępnych dla osób niemogących czytać tradycyjnie wydanych tekstów.

Pracę nad Manifestem rozpoczęto podczas konferencji sekcji IFLA zajmującej się tematem obsługi osób z trudnościami w odczytywaniu druku, która odbyła się w Mechelen w Belgii w sierpniu 2009 r. Manifest miał stać się wskazówką podczas negocjacji toczonych w obrębie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), które doprowadziły do podpisania w czerwcu 2013 r. „Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym”. Traktat ten ma na celu złagodzenie zapisów prawa autorskiego w przypadku publikacji przeznaczonych dla osób mających problemy z odczytywaniem druku. By zrealizować cele Traktatu, w czerwcu 2014 r. powołano Konsorcjum Dostępnych Książek (ang. Accessible Books Consortium), w ramach którego członkowie WIPO pracują nad rozwojem odpowiedniej infrastruktury i narzędzi umożliwiających dzielenie się plikami w łatwych do odczytania formatach. Choć zapisy traktatu nie są na razie wiążące (musi on zostać ratyfikowany jeszcze przez co najmniej 20 krajów członkowskich WIPO), dzięki rozwojowi cyfrowej informacji i odpowiednich technologii, idea równego dostępu do informacji dla osób niepełnosprawnych wydaje się obecnie możliwa do zrealizowania.

Komentarze wyłączone.