Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Co kryje się w słowie? Nowe spojrzenie na hasła fasetowe w systemach wyszukiwawczych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Co kryje się w słowie? Nowe spojrzenie na hasła fasetowe w systemach wyszukiwawczych została wyłączona

Pojawienie się systemów zintegrowanego wyszukiwania zostało bardzo dobrze przyjęte w środowisku bibliotecznym, ze względu na bogactwo oferowanych przez biblioteki baz danych wymagających albo indywidualnego wyszukiwania w każdej z nich, bądź też problematycznego korzystania z katalogu rozproszonego. Możliwość przeszukiwania różnego typu subskrybowanych i otwartych zasobów informacyjnych przez scentralizowany indeks otworzyło użytkownikom dostęp do bogactwa zbiorów bibliotecznych. Metawyszukiwarki chwalone są zwłaszcza ze względu na „przypominający Google” i spełniający oczekiwania współczesnych internautów interfejs, a model Google traktowany jest przez część środowiska bibliotecznego oraz dostawców oprogramowania jako panaceum na problemy bibliotek związane z ograniczeniami i niską popularnością ich katalogów online. Autorzy proponują inne spojrzenie na kierunek rozwoju i pożądane aspekty narzędzi odnajdywania i uzyskiwania dostępu do zasobów bibliotek, wskazując, że większość rozwiązań tego typu zawiera także fasety jako opcję wyszukiwawczą, do której Google nie jest dobrze przystosowany, i omawiając najlepsze praktyki w zakresie projektowania systemów fasetowych. Na podstawie przeglądu najpopularniejszych serwisów e-handlu, w których fasetowa nawigacja jest integralną częścią ich narzędzi wyszukiwawczych, przedstawiają także sugestie dotyczące możliwości poprawy użyteczności fasetowego wyszukiwania w bibliotekach.

W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu omówiono definicje i specyfikę wyszukiwania fasetowego i powiązanych terminów, problemy terminologiczne związane z opisywaniem systemów bazujących na fasetowej klasyfikacji oraz wyniki badań nad fasetowym przeglądaniem i metodami wspierania tego typu nawigacji. Przedstawiono także zalety wyszukiwania pod kątem różnych atrybutów, parametrów i z różnych perspektyw oraz powody uzasadniające zdaniem autorów porównywanie w tych aspektach akademickich stron www i komercyjnych witryn, argumentując, że zarówno w przypadku produktów handlowych, jak i informacji, które chcą udostępniać biblioteki liczy się nie tylko ich treść lub specyfika, lecz także pozatekstowe cechy. Również w obu przypadkach wyszukiwań przedmiotowych/tematycznych , jak i poszukiwania określonych towarów, użytkownicy chcą mieć możliwość ewaluacji i zawężania otrzymanych wyników oraz precyzowania zapytań.

W dalszej części artykułu przeanalizowano najważniejsze obszary, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu interfejsów wyszukiwawczych, takie jak pole wyszukiwania, nazewnictwo faset i jego zrozumiałość dla użytkownika oraz sposób kierowania odbiorców do strefy faset. Przedstawiono także wspólne funkcje nawigacji kierowanej używane na najpopularniejszych witrynach handlowych i omówiono szczegółowo te jej cechy, które można wykorzystać w środowisku bibliotecznym, by ułatwić użytkownikom lokalizację poszukiwanych zasobów i zwiększyć ich wykorzystanie. Do pożądanych i szczegółowo zreferowanych modyfikacji zaliczono m.in. używanie prostego, naturalnego języka zamiast zbyt hermetycznej dla wielu użytkowników bibliotecznej terminologii, personalizację tekstu instrukcji kierowanych do użytkownika, łatwo zrozumiałą, intuicyjną nawigację, przejrzyste prezentowanie wyników, logiczne taksonomiczne porządkowanie faset. Podkreślono także potrzebę współpracy między dostawcami oprogramowania dla bibliotek i bibliotekarzami, w celu ewaluacji używanych nazw facet i analizy zachowań informacyjnych użytkowników oraz ich doświadczeń związanych z korzystaniem z systemów wyszukiwawczych.

Komentarze wyłączone.