Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zastosowanie technologii sieciowych do popularyzacji czytelnictwa dzieci i młodzieży w Rosji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Zastosowanie technologii sieciowych do popularyzacji czytelnictwa dzieci i młodzieży w Rosji została wyłączona

Do propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wykorzystuje się coraz częściej pasję komputerową młodego pokolenia. W artykule omówiono założenia dwóch rosyjskich, ogólnokrajowych krajowych projektów promujących wykorzystanie możliwości technologii sieciowych do rozwijania czytelnictwa.

Celem pierwszego z nich było przygotowanie i zorganizowanie konkursu dla młodzieży „Klasyka w formacie sieciowym”. Wzięły w nim udział biblioteki z 70 miejscowości w 34 jednostkach administracyjnych Rosyjskiej Federacji. Do konkursu zakwalifikowano ponad 250 filmów wideo, w twórczy sposób łączących muzykę, grafikę i tekst, i związanych tematycznie z klasycznymi dziełami literackimi. Wstępna część projektu przewidywała przeprowadzenie szeregu seminariów dla bibliotekarzy i nauczycieli, w celu zapoznania ich z technologią sieciową, grafiką komputerową i reżyserią. Jury konkursu najwyżej oceniło prace świadczące o nowatorskim odczytaniu klasyki, np. łączące w ciekawy sposób losy bohaterów paru utworów lub przenoszących akcję dzieła w czasy współczesne.

Drugi projekt – „Biblioteczka pokolenia Next” miał za zadanie przygotowanie bibliotekarzy i pedagogów do nauczenia dzieci wykorzystywania technologii sieciowych w pracach związanych z przeczytanymi przez nie książkami. Dzieci w wieku 7-17 lat powinno się zachęcać do tworzenia cyfrowych „dzienników lektury” łączących teksty z materiałami audiowizualnymi, w których mogą podzielić się wrażeniami z przeczytanych tekstów lub zaproponować własny twórczy komentarz. Pokolenie czytelników 2.0 nie poprzestaje na biernej lekturze książek – wzbogaca jej odbiór przez tworzenie na kanwie wydarzeń powieściowych własnych wizji, ilustracji, wymianę opinii w sieciach społecznościowych, tworzenie wirtualnych podróży czy gier.

W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na możliwe trzy poziomy odbioru dzieła literackiego przez dzieci i odpowiadające im formy twórczości sieciowej proponowane przez bibliotekarzy. Na poziomie pierwszym, czytający poprzestają na zrozumieniu i przyswojeniu sobie treści utworu. Dzieciom ograniczającym się do tego poziomu lektury bibliotekarze mogą zaproponować udział w konkursach, zgadywankach, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów itp. Drugi poziom odczytania dzieła wiąże się z umiejętnością umieszczenia go w kontekście epoki i zrozumienia celów autora, pozwala na wyodrębnienie kluczowych pojęć i idei. Autorka określa go jako „umiejętność czytania miedzy wierszami”. Dzieciom, które to potrafią można zaproponować tworzenie map pojęć, chmur słów, tworzenie wstęgi czasu, wirtualne podróże, warsztaty gier komputerowych Learning Apps i ClassTool (darmowe, proste w obsłudze platformy umożliwiające tworzenie gier edukacyjnych). Odczytywanie utworów na trzecim poziomie pozwala na włączenie przemyśleń związanych z przeczytanym dziełem do własnej wizji rzeczywistości. Autorka nazywa je „czytaniem poza wierszami”. Lektura pojmowana w ten sposób wpływa na decyzje i osobowość czytelników. Wynikiem takiego podejścia do lektury i pasji twórczej są oryginalne prace. Młodzieży można zaproponować opracowanie i publikowanie w sieci esejów, prowadzenie blogów, realizację filmików, dobór piosenek, tworzenie muzyki i tekstów itp. Podkreślono, że niezależnie od możliwości jakie daje sieć, najwięcej trudności czytelnikom, bibliotekarzom i pedagogom sprawia wstępny etap pracy – czytanie, analiza, ocena utworu i określenie ponadczasowego przesłania jakie przekazuje jego autor.

Komentarze wyłączone.